پلکان بی‌نهایت؛ شاهکار معماری +عکس : دیوید مک کراکن این پلکان را با قطعات آلومینیومی ...


دیوید مک کراکن این پلکان را با قطعات آلومینیومی ساخته و آنها را طوری به هم جوش داده و ساخته که گویی پلکانی بینهایت به سوی آسمان است. نام این اثر "Diminish and Ascend” است که در نمایشگاه سالانه مجسمه ای در کنار دریا، در بوندی استرالیا به نمایش درآمد.             پادشا: دیوید مک کراکن این پلکان را با قطعات آلومینیومی ساخته و آنها را طوری به هم جوش داده و ساخته که گویی پلکانی بینهایت به سوی آسمان است. نام این اثر "Diminish and Ascend” است که در نمایشگاه سالانه مجسمه ای در کنار دریا، در بوندی استرالیا به نمایش درآمد.

شاهکار معماری , شاهکار معماری ایرانی اسلامی , بهترین شاهکار های معماری

10 شاهکار معماری جهان , شاهکار معماری دنیا , شاهکار معماری ایران

شاهکار های معماری مدرن ایران , راهنمای انلاین دکوراسیون و معماری , معماری نیوز


ویدیو : پلکان بی‌نهایت؛ شاهکار معماری +عکس