عکس: استهلال ماه مبارک رمضان : همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان ...


همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله تلسکوپ‌ها و دوربین‌های تخصصی خود در برج میلاد تهران گرد هم آمدند. خبرگزاری تسنیم: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله تلسکوپ‌ها و دوربین‌های تخصصی خود در برج میلاد تهران گرد هم آمدند.

عکس استهلال ماه مبارک رمضان , ماه مبارک رمضان , رمضان مبارک

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان , دعای ماه مبارک رمضان , دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان , دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان , دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

ماه رمضان مبارک , دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان , دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان , دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان , دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان , دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان , دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان , دعای روز ششم ماه مبارک رمضان , مبارک رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان , دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان , دعاهای ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان , دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان , دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان , تبریک ماه مبارک رمضان , دعای روز 17 ماه مبارک رمضان

اعمال شب نوزدهم ماه مبارک رمضان , بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان، تلاوت قرآن است , تغذیه در ماه مبارک رمضان

بهترین اعمال در شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان، تلاوت قرآن است , دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان , حدیث ماه مبارک رمضان


ویدیو : عکس: استهلال ماه مبارک رمضان