موگرینی خواستار تحریم تسلیحاتی لیبی شد : رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ...


رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سازمان ملل متحد تحریم تسلیحاتی لیبی را خواستار شد. خبرگزاری ایلنا: رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سازمان ملل متحد تحریم تسلیحاتی لیبی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «فدریکا موگرینی» رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز-دوشنبه- از شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم تسلیحاتی لیبی را خواستار شد.

موگرینی از شورای امنیت خواست مجوز حضور نیروی دریایی اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه را برای جلوگیری از ورود تسلیحات به لیبی صادر کند.


ویدیو : موگرینی خواستار تحریم تسلیحاتی لیبی شد