با زخم های زندگی چه کنیم؟ : در این سلسله مطالب مباحثی درباره زندگی معنای زندگی ...


در این سلسله مطالب مباحثی درباره زندگی معنای زندگی روابط و احساسات و ... توسط دکتر شیری ارائه خواهد شد. پادشا: ممکن است شما هم مانند بسیاری از افراد جامعه برای حل مشکلات تان فرصت صحبت با یک مشاور یا درمانگر را نداشته باشید. در این سلسله مطالب مباحثی درباره زندگی معنای زندگی روابط و احساسات و ... توسط دکتر شیری ارائه خواهد شد. دکتر شیری طبیب، آموزش دیده روانشناسی عمقی دانشگاه آکسفورد و مدرس دانشکده روانشناسی، کارشناس تلویزیون، رادیو و مطبوعات است. امیدواریم با این مطالب معنای زندگی را بیشتر از همیشه دریابید و به خودتان و عزیزانتان کمک کنید تا از این مسیر پرپیچ وخم به بهترین شکل عبور کنید.

چگونه شاد زندگی کنیم , چگونه برنامه ریزی کنیم برای زندگی , چگونه در زمان حال زندگی کنیم

چگونه زندگی کنیم , چطور زندگی کنیم , چگونه شاد زندگی کنیم؟

گوش نیوش (1): زنانگی، چیزی بیش از مونث بودن است

گوش نیوش (2): زنگ تفریح شده ای؟

گوش نیوش (3): با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم؟

گوش نیوش (4): از مدیرم خوشم میاد، چه کنم؟

گوش نیوش (5): با مرد دروغگو، امیدی هست؟

گوش نیوش (6): خواستگارم اصرار به اشتغالم دارد! چه کار کنم؟

گوش نیوش (7): پس از طلاق...


ویدیو : با زخم های زندگی چه کنیم؟