فیلم: نتیجه باد کردن زیاد لاستیک! : هنگام باد کردن لاستیک باید مواظب بود که ...


هنگام باد کردن لاستیک باید مواظب بود که بیش از اندازه آن را باد نکرد وگرنه... جام جم نما: به گزارش هامر، در یک کارگاه مکانیکی در روسیه کارگری در حال باد کردن یک لاستیک کامیون است. اما حواسش به درجه تنظیم باد تایر نیست.

به دلیل همین حواس پرتی نزدیک بود که جانش را از دست بدهد. البته او مجروح شد و اکنون حالش رو به بهبودی است.ویدیو : فیلم: نتیجه باد کردن زیاد لاستیک!