فال حافظ :   طریقه گرفتن فال حافظ: نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان ...فال حافظ , حافظ , جشن حافظ

 

طریقه گرفتن فال حافظ:

نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان حافظ، او را به عزیزترین کسانش یعنی به خداوند و معشوقه اش (شاخ نبات) قسم می دهد. این قسم معمولاً به این شکل ادا می شود: ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی. ضمن اینکه شاید بهتر باشد برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم!

 

حافظ ناظری , جشن حافظ 95 , فال حافظ با معنی

 


ویدیو : فال حافظ