جملات فلسفی

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا(2)


اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا(2)   انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رودبه کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کندتنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کندو آن دنیای درونی وجود خود است . . .♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦خانه ات را برای ترساندن موش ، آتش نزن . . .(مثل فرانسوی)♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦نه هر چشم بسته ای ، خواب است ؛ و نه هر چشم بازی ، بینا  . . .♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . .کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت  . . .♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦دوست داشتن یک موجود در این است که  پیر شدن با او را بپذیریم . . .(آلبر کامو)♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦مردمی را دیدمبرای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینۀ زیادی صرف می کردنداما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ . . .♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـیگـاه اقبـالی بـزرگ اسـت  . . .♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦دوست داشته باشید کسانی را که به شما پند میدهندنه مردمانی که شما را ستایش میکنند . . .♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦عاشق شخصیت درونی آدم ها بشویدچیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار زیبا♦♦♦♦♦♦♦♦‫یکی از فرق های انسان با خدااین است که انسان تمام خوبیهارا با یک بدی فراموش میکندولی خدا تمام بدیها را با یکخوبی فراموش میکند . ... جملات فلسفی

اس ام اس فلسفی و جملات قصار


اس ام اس فلسفی و جملات قصار      هرگز از رودی که خشک شده است به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمیکنند . . .   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ عاشق تر از همه ما موش کوری است که زیبایی جفتش را چشم بسته باور دارد . . .   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم . . .   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   نتیجه زندگی ، چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم . . .   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   فقیر اونی نیست که کم داره فقیر اونی هست که بیشتر بخواد . . .   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   حکمت ، درختی است که ریشۀ آن در قلب است و میوۀ آن در زبان . . . (بطلمیوس)   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک . . . (ژوزف رو)   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   واسه شکستن یه دل یه لحظه وقت میخوای اما واسه اینکه از دلش در بیاری شاید هیچوقت فرصت نداشته باشی . . .   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند. (اسکاروایلد)   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می‌شود استفاده می‌کند . . . (ژرژ بانه)   ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣   هشدار ! تنها به عزم نیاز اگر به معبد ...

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (3)


اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (3)اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد ، هر تکه چوبی ، مانع عظیمیبر سر راهت خواهد شد . . .   اس ام اس جملات قصار   آن که امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ، هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست   اس ام اس جملات قصار   مشکلی که بوجود آمده ، بگرد و راه حلش را پیدا کن ، دنبال این نگرد که چرا بوجود آمده   اس ام اس جملات قصار   هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .   اس ام اس جملات قصار   هیچ وقت خودت را برای کسی شرح ندهکسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار نداردو کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .   اس ام اس جملات قصار   محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد . . .   اس ام اس جملات قصار   آن که میتواند انجام میدهد و آن که نمیتواند انتقاد میکند . . .   اس ام اس جملات قصار   چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی ، مثل من رفتار کن . . .   اس ام اس جملات قصار   عشق زائیده تنهائی است و تنهائی زائیده عشق . . .   اس ام اس جملات قصار   اکثر ما نه به خاطر یافتن فردی کامل ، بلکه به خاطر کامل دیدنیک فرد نا کامل عاشق میشویم . . .   اس ام اس جملات قصار   برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی ، کسی باش که تا به حال نبودی . . .   اس ام اس جملات قصار   ستاره بخت کسی شوم نیست ، این ما هستیم که آن را بد تعبیر میکنیم . . .   اس ام اس جملات قصار   بر زمین لجبازی پای مفشار که بد لغزنده ...

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (4)


اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (4)“عیوب” دیگران را با انگشتان “کثیف” نشان نده . . .(مثل ایتالیایی)   ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊   به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شونداما به دوستانت یک فرصت هم نده که دشمنت شوندزیرا دوستانت جای عمیق زخمهای دلت را دقیق می دانند . . .  ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊   هنگامی که در زندگی اوج میگیریدوستانت می فهمند تو چه کسی بودیاما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوریآنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند . . .    ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊ به جای اینکه قصه هایی برای فرزندانمان بگوییم که به خواب بروندسعی کنیم قصه هایی بگوییم که بیدار شوند . . .   ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊   قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنیدقرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید . . .  ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊   بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشندپدری است که در پشت چهره‌ی قاطع خود ، مهربان باشدو مادری که در پشت چهره‌ی مهربانش ، قاطع باشد . . . ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊  اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .   ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊   خطایم را در منظر نگاه دیگران به رویم نیاور ، آنگاه بی شک مدیر قلب من خواهی بود !(مارتین روت)   ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊    با کلاس بودن یعنی آنکه بدانید چه بگویید، چه زمانی بگویید و چه زمانی خاتمه اش دهید . . .  ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک ...

ویدیو مرتبط

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (5)


اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (5)بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن استامن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است(توماس ادیسون)   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   این روزها افراد بسیار زیادی ، پولهایی که خودشان کسب نکرده اند راخرج خرید اجناسی که نمی خواهند می کنند تا کسانی که دوست ندراند را تحت تاقیر قرار دهند!(ویل اسمیت)   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   وقتی عصبانی هستی جواب ندهوقتی خوشحالی قول ندهوقتی ناراحتی تصمیم نگیر . . .   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   در جهان غصه کوتاهی دیوار مخورحسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخورگردش چرخ نگردد به مراد دل کسغم بی مهری آن مردم بی عار مخور . . .   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شودآن اجتماع خرابتر و مردمش دروغگوترند(علی ابن ابیطالب(ع))   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   من هرگز شکست نخورده امبلکه راه هایی را کشف کرده ام که به آن چیزی که می خواهم منجر نمی شوند . . .(توماس ادیسون)   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیمتا دیگران گرم شوند ، چه انسان شریفی هستیم . . .(دکتر هلاکویی)   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   برخی از پدر و مادرها همه چیزشان را صرف فرزندانشان می کنندبه جز وقت خود را . . .   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پیامک فلسفی جدید ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   برای ...

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (6)


اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (6)    کسی که فکر نمیکند به ندرت دم فرو میبندد    « نیوتن »   ========= اس ام اس های فلسفی =========   بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق   ========= اس ام اس های فلسفی =========    در زندگی اختیار بادها دست ما نیست ، ولی اختیار بادبانها دست ماست   ========= اس ام اس های فلسفی =========   می دانی چرا دوستت داشتم ؟؟ چون در ان زمان مترسکی بیش نبودم که به دوستی با کلاغ هم رضایت داشت   ========= اس ام اس های فلسفی =========   برآنچه گذشت وآنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود باگریه شروع نمیشد!   ========= اس ام اس های فلسفی =========   امید یعنی آرزو کنیم چیزی اتفاق بیفتد    ایمان یعنی یقین داریم چیزی اتفاق خواهد افتاد    شجاعت یعنی اینکه باعث شویم چیزی اتفاق بیفتد . .   ========= اس ام اس های فلسفی =========   کسی را دوست بذارید که قلبتان میخواهد نه چشمتان    نگران حرف دیگران نباشید    این عشق شماست ، نه آنها . .   ========= اس ام اس های فلسفی =========   قـدر لحـظـه ها را بـدان    زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی    جبــران می کـنم . .   ========= اس ام اس های فلسفی =========   رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:    اول : پیدا کردن شباهت ها    دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها   ========= اس ام اس های فلسفی =========   به بعضی رابطه‌ها باید زمان داد ، ادامه بعضی رابطه‌ها ...

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (7)


اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (7)جایى که بودن و نبودنت هیچ فرقى نداردنبودنت را انتخاب کناینگونه، به بودنت احترام گذاشته اى . . .(هاروکى موراکامى)   اس ام اس فلسفی و عرفانی   تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند :اول ، مورد تمسخر واقع شده‌اند .دوم ، به شدت با آنها مخالفت شده است .سوم ، به عنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند .(آرتور شوپنهاور)   اس ام اس فلسفی و عرفانی   برای شاد بودن ، به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داریم . . .   اس ام اس فلسفی و عرفانی   توی زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکنحتی سایه اتکه جاهای تاریک تنهات میذاره . . .   اس ام اس فلسفی و عرفانی   “آنکس که در مدرسه ای را باز می کند، درِ زندانی را می بندد.”(ویکتور هوگو)   اس ام اس فلسفی و عرفانی   از زحمت کشان ، خارپشتان را دوست دارماز پستانداران ، خفاشان رااز خزندگان ، ماران را دوست دارماز گزندگان ، آدمیان را . . .   اس ام اس فلسفی و عرفانی   اگر رویاهات رو نسازی ، یه نفر استخدامت می‌کنه تا رویاهای اونو بسازی . . .   اس ام اس فلسفی و عرفانی   کودکی که از تاریکی می‌ترسد را می‌توان بخشید .تراژدی زندگی زمانیست که مردی از روشنایی بترسد . . .   اس ام اس فلسفی و عرفانی   هر لحظه را چنان با شکوه زندگی کن که گویی واپسین لحظه زندگیت استو کسی چه میداند؟! شاید که واپسین لحظه باشد….!(اوشو)   اس ام اس فلسفی و عرفانی   وقت سحر است خیز ای مایۀ نازنرمک نرمک باده خور و چنگ نوازکانها که بجایند نپایند بسیوآنها ...

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (8)


اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا (8)به کسانی که در لابه لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کننداحترام بگذاریداما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آنها نیاز داریدهرگز به مشغله شان نگاه نمی کنند . . .   پیامک فلسفی جدید   ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﯾﺪﻥ “ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎ ” ﻧﻪ ﺩﯾﺪﻥ “ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎ” . . .   پیامک فلسفی جدید   انسان”، بزرگ نیست جزبه وسیله فکرش“شریف” نیست جز به واسطه ی احساساتشو”قابل احترام” نیست جز به سبب اعمال نیکشتقدیم به انسانی شریف و قابل احترام . . .   پیامک فلسفی جدید   از گره های بیشمار زندگی گله نمیکنمآن بافنده ی آفریننده می داند حاصل صبر بر این گره ها ، فرشی گران بها خواهد شد . . .   پیامک فلسفی جدید   بزرگترین دشمن دانش جهل نیست ، بلکه توهم دانستن است . . .(استیون هاوکینگ)   پیامک فلسفی جدید   مشکلاتی که همیشه حل نشده باقی می‌مانندرا باید سوالاتی که به نحو اشتباه پرسیده می‌شوند دانست . . .   پیامک فلسفی جدید   انسان فقط به این دلیل عذاب می‌کشدچون چیزهایی که خدا برای لذت بردن ساخته است جدی میگیرد . . .   پیامک فلسفی جدید   دو چیز شما را تعریف می کندبردباری تان وقتی هیچ چیز نداریدو نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید . . .   پیامک فلسفی جدید   خوشبختی یعنی قلبی را نشکنیدلی را نرنجانی ، آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینندحالا برو ببین چقدر خوشبختی   پیامک فلسفی جدید   سراب تنها تشنگان را میدواندسیراب که باشی حقه اش از جا تکانت نخواهد داد . . .   پیامک فلسفی ...

جملات تصویری آموزنده و فلسفی (2)


جملات تصویری آموزنده و فلسفی (2)عکس نوشته های فلسفی و آموزنده   مطالب آموزنده   عکس نوشته های فلسفی   جملات تصویری آموزنده   جملات قصار بزرگان   عکس نوشته های سخن بزرگان   جملات زیبای تصویری   عکس نوشته های فلسفی و آموزنده   جملات زیبا و الهام بخش تصویری   عکس نوشته های فلسفی و آموزنده   عکس نوشته های سخن بزرگان   عکس نوشته های فلسفی و آموزنده   گردآوری:بخش سرگرمی پادشا

جملات تصویری آموزنده و فلسفی (4)


جملات تصویری آموزنده و فلسفی (4)عکس نوشته های زیبا    جملات تصویری آموزنده و فلسفی   عکس نوشته های زیبا   عکس نوشته های فلسفی   جملات زیبا و الهام بخش تصویری   جملات تصویری   جملات تصویری زیبای فلسفی   جملات زیبا فلسفی   جملات زیبای تصویری   جملات تصویری آموزنده و فلسفی   عکس نوشته های زیبا    عکس نوشته های فلسفی   جملات زیبا و الهام بخش تصویری   جملات زیبای تصویری   گردآوری:بخش سرگرمی پادشا