نرخ سود بانکی افزایش یافت : در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود ...


در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی بررسی شد و با تصویب اعضای شورا مقرر شد این نرخ به طور میانگین 2.5 درصد افزایش پیدا كند. در جلسه امروز شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی بررسی شد و با تصویب اعضای شورا مقرر شد این نرخ به طور میانگین 2.5 درصد افزایش پیدا كند.

 پیشتر حداكثر نرخ سود برای سپرد‌ه‌های پنج ساله 15 درصد اعلام شده كه این موضوع با اعتراض بانك‌ها و كارشناسان مواجه شده بود.

موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی در خرداد ماه هم در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شده بود كه آن موقع مورد موافقت نگرفته بود.

منبع: ایسنا


ویدیو : نرخ سود بانکی افزایش یافت