قاضی شیاد سعودی مدعی ارتباط با جن شد : یک قاضی کلاهبردار در عربستان مدعی شد ...


یک قاضی کلاهبردار در عربستان مدعی شد که به خواست یک جن مبلغی را در اختیار خود گرفته است. باشگاه خبرنگاران: روزنامه عکاظ عربستان امروز گزارش داد، یک قاضی در این کشور که به همراه شماری دیگر به اتهام در اختیار گرفتن 600 میلیون ریال(160 میلیون دلار) به دادگاه ارجاع داده شده اند مدعی شده است که تن به خواسته یک "جن" داده است.
 
این روزنامه گزارش داد، هیئت نظارت و تحقیق پرونده این قاضی را به دادگاه مدینه منوره ارجاع داده است. این قاضی که به "قاضی جنی" مشهور است به همراه 36 تن از دوستان خود متهم به "جعل، رشوه و سوء استفاده از نفوذ خود شده اند.
 
عکاظ افزود: این پرونده دو سال پیش آغاز شده است و این قاضی در جریان بازپرسی مدعی شده است که بیمار بوده و نزد برخی بزرگان در "القصیم و مدینه" به درمان خود مشغول است و توان کنترل کارها و گفته های خود را ندارد!


ویدیو : قاضی شیاد سعودی مدعی ارتباط با جن شد