فیلم: ترفندهای استفاده از چسب حرارتی : از تفنگ چسب حرارتی در موارد مختلفی استفاده ...


از تفنگ چسب حرارتی در موارد مختلفی استفاده می شود. برای مثال برای چسباندن اسباب بازی ها، درست کردن گل مصنوعی، دکور و مبلمان، چوب کاری و ... . اگی می خواهید با روشهای به کار گیری آن بهتر آشنا شوید، تماشای این ویدئو را از دست ندهید. پادشا: از تفنگ چسب حرارتی در موارد مختلفی استفاده می شود. برای مثال برای چسباندن اسباب بازی ها، درست کردن گل مصنوعی، دکور و مبلمان، چوب کاری و ... . اما در اینجا یاد می گیرید که کارهای متفاوت تری هم می توان با چسب های حرارتی انجام داد. اگر می خواهید با روشهای به کار گیری آن بهتر آشنا شوید، تماشای این ویدئو را از دست ندهید.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کم کردن حجم فیلم با استفاده از فتوشاپ , فیلم آموزش استفاده از اکشن فتوشاپ , استفاده از فیلم های ریکاوری شده


ویدیو : فیلم: ترفندهای استفاده از چسب حرارتی