فیلم: با موزهای رسیده‌، کیک موزی درست کنید! : یه وقت هایی در یخچال را باز می ...


یه وقت هایی در یخچال را باز می کنید و می بینید اصلا حواستان نبوده که بعضی از میوه هایتان دارند خراب می شوند. مثلا موز یکی از میوه هایی است که زود خراب می شود. حالا اگر روزی دیدید که موزهایتان زیادی از حد رسیده اند و قابل خوردن نیستند، ما به شما کیک موز را پیشنهاد می کنیم. برترین ها: یه وقت هایی در یخچال را باز می کنید و می بینید اصلا حواستان نبوده که بعضی از میوه هایتان دارند خراب می شوند. مثلا موز یکی از میوه هایی است که زود خراب می شود. حالا اگر روزی دیدید که موزهایتان زیادی از حد رسیده اند و قابل خوردن نیستند، ما به شما کیک موز را پیشنهاد می کنیم.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

با این گیاهان شربت ضد سرماخوردگى درست کنید ‏ , حلوای عربی درست کنید , سوپ مرغ ایتالیایی را به سبک درست کنید


ویدیو : فیلم: با موزهای رسیده‌، کیک موزی درست کنید!