تاسوعای حسینی

اس ام اس عاشورا و تاسوعای حسینی


اس ام اس عاشورا و تاسوعای حسینی    هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .     اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد دل را حرم و بارگه خون خدا کرد     السلام علیک یا أباعبداللهوعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعاسلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکمالسلام علی الحسینوعلى علی بن الحسینوعلى أولاد الحسینوعلى أصحاب الحسین     منم نواده ی هاجر که پیش چشم ترم / به مذبح آمده این بار هر دو تا پسرم . . .     دو تا کبوتر من قابل ضریح تو نیست / اگر به خاک می افتند هم فدای حرم . . .     بر من لباس نوکری‌ام را کفن کنید / نوکر بهشت هم برود باز نوکر است . . .     به یاد داغ بانو، دلشکسته / محرم می روم دنبال دسته . . .     علم بر دوش مردان جوان است / علی اصغر امیر کودکان . . .   چشمی که در بهشت تو گریان نمی شود / باید حواله داد به دست جهنمش . . .     هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت / با خبران غمت بی خبر از عالمند . . .     گشت چو در کربلا، رایت عشقت بلند / خیل ملک در رکوع پیش لوایت خمند . . .     به روی گونه ی گل رد پای شبنم ها / غمت به خاک رسانده است گُرده های غم ها . . .     ولحظه لحظه های این روزها عزادارند / دویده در رگشان خونی از محرم ها . . .     رسوائی امیه، قتل رقیه شد / این طفل به جمله عشاق رهبر است دلم میخواد که توی هر دو عالم / سینه زن محرم تو باشم . . .     یه دختری گوشه ویروونه نشسته ... تاسوعای حسینی

نوحه های تاسوعای حسینی


نوحه های تاسوعای حسینیاشعار تاسوعای حسینی   جان زینب به لب رسید     ای رسیده به علقمهکی می آیی عباس (2)ای قرار  دل علی           دل به تو بسته فاطمهکی می آیی عباس (2)برگردان : قلب بی کینه   عشق در سینه     آب و آیینهکی می آیی عباس (2) خیمه ها چشم انتظار دیدنتتیغ دشمن در کمین چیدنتمی رسدکی دست ما بر دامنتکی می آیی عباس (2)   جان زینب ، جان اصغر ، جان منبر لب خشکیده ات آبی بزنقلب تو تنگ است و جنگت تن به تنکی می آیی عباس (2)   دست تو تنها پناه اصغر استخشم تو سرمایه ی این لشکر استدر کنارت تشنگی آسان تر استکی می آیی عباس (2)   با خیالت لحظه ها سر می شودبغض ما هر لحظه پرپر می شودتازه بی تو  داغ اکبر می شودکی می آیی عباس (2)   گریه ها کم کم به افغان می رسدکار غم بی تو به سامان می رسدعمر صبر ما به پایان می رسدکی می آیی عباس (2)   یاد تو گرمای آغوش همهبرده ای با رفتن ات هوش  همهشد عطش بی تو فراموش همهکی می آیی عباس (2)   ای که با تو هر شبی مهتابی استبی تو ماندن اول بی تابی استداغ تو سنگین تر از بی آبی استکی می آیی عباس (2)   عشق مردان ، مرد میدان خطربر تن مشکت مکن دستت سپراز تمام تشنه ها، لب تشنه ترکی می آیی عباس(2)   ای زلال راهی دریا شدهای هلال در شبم پیدا شدهدر کنار علقمه تنها شدهکی می آیی عباس (2)   ای عمود خیمه ی زهرا بیاتشنه کردی ، تشنه دریا را بیامثل تنها رفتنت  تنها بیاکی می آیی عباس (2)   ما همه یکدل دعایت می کنیمصحبت از مهر و وفایت می کنیمبا لبی تشنه صدایت ...

اس ام اس تاسوعای حسینی


اس ام اس تاسوعای حسینی    نام معشوق مبر نزد من از عشق مگو عشق دیریست كه در پیچ و خم عباس است هر چه داریم همه از كرَم عباس است خلقت جنت حق لطف كرم عباس است   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین ثبت نامش را فقط عباس امضاء می کند   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * عباس لوای هفت افراشته است وین راز به خون خویش بنگاشته است او پرچم انقلاب عاشورا را با دست بریده اش بپا داشته است   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   جانم فدای نام زیبایت، ابوالفضل قربان زخم چشم بینایت، ابولفضلگر من به چای القمه بودم، زِ حسرت هر آن بخشکیدم برآن روزت ابولفضلتاسوعا روز قمر بنی هاشم تسلیت باد   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   نام علمدار سپه آید به گوشم انگار من عمری به او حلقه به گوشمجانم بلرزد هر می گوید «ابوالفضل» سرّی ست خود بنهاده در اعماق گوشمایام سوگواری تسلیت باد   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   یا ابوالفضل :آموخته ایم از تو وفاداری را خون تو نوشت معنی یاری راای کاش که آب کربلا می آموخت آن روز زچشمت آبرو داری را ...   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   به یکتایی قسم یکتا است عباس امیر کشور دلها است عباساگر چه زاده ام البنین است و لیکن مادرش زهرا است عباس   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ...

اس ام اس تاسوعای حسینی (2)


اس ام اس تاسوعای حسینی (2)   هرچند تیر ، مشک و دلم را دریده است/ ای آب همتی کن و تا خیمه ها مریز . . .سلام برعبدصالح خدا*********اس ام اس تاسوعا*********کنار دل و دست و دریا ، اباالفضل / تو را دیده ام بارها یا اباالفضلتو، از آب، می آمدی، مشک بر دوش / و من ، در تو ، غرق تماشا یا اباالفضل*********اس ام اس تاسوعا*********یادم ز وفای اشجع الناس آید  / از چشم ترم سوده الماس آیدآید به جهان اگر حسین دگری  / هیهات برادری چو عباس آید . . .*********اس ام اس تاسوعا*********چون لاله چرا به خون نشستی ، عباس  /کو در تن صد چاک تو دستی ،  عباس ؟ای سرو قلم قلم روی صفحه ی خاک / رفتی کمر مرا شکستی ، عباس . . .*********اس ام اس تاسوعا*********در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند / در دل هر عاشقی عباس مأوا می کندهر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین / ثبت نامش را فقط عباس امضاء می کند*********اس ام اس تاسوعا*********دلم مست و لبم مست و سرم مستبخون ای دل که صبرم رفته از دستبخون ای دل محرم اومد از راهبخون اجر تو با عباس بی دست*********اس ام اس تاسوعا*********دامن علقمه و باغ گل یاس یکی استقمر هاشمیان بین همه ناس یکی استسیر کردم عدد ابجد و دیدم به حسابنام زیبای اباصالح و عباس یکی است*********اس ام اس تاسوعا*********عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی / عباس آوای غزل خوانی مهدیدرک محرم کرده ای دانی چه گویم / عباس یعنی اوج مهمانی مهدی*********اس ام اس تاسوعا*********کربلا لبریز عطر یاس شد / نوبت جانبازی ...

ویدیو مرتبط

اشعار تاسوعای حسینی


اشعار تاسوعای حسینیاشعار تاسوعای حسینی ای علمداریا ابالفضلدست کش قلب معشوق مراتا به تاراج نبرند جسمش رادست کش قلب مملو، از رنجش راقلب پر مهرش راقلب او پر درد استفکر او هم حیرانقلب او قلب من استفکر اونیز،به یک فکر پریشان ،دچاراست دچار ###اشعار تاسوعای حسینی###ای علمداریا ابالفضلتو نخواستی،شوی شرمنده ی آب به طفلان ربابمن؛نمی خواهم که شوم شرمنده ی دلکه دچار است به عشق!ای تو دوستدار حسیندست های تو شفا می بخشدقلب هر عاشق راتو نخواهتو نزارکه شوم شرمنده یاین دل عاشق و آشفته و زار###اشعار تاسوعای حسینی###از عشق تو می نوشمناب ترین لحظه ها راوسرشار می شوم از عطر توآن هنگام که عصاره ای از تو برمی گیرمومی نوشم این جام پر از مهر تو راآه!مسحور تو میشوموقتی تمام تو پر میشود از جام هستیوچه گواراست نوشیدن این عشق     حقیقت را کجا دیــــدی؟حقیقت را میان آه جانسوز ابالفضل علی (ع)سقای لب تشنهبریده دستهایشبا پیشانی زخمیتیر در یک چشماشک در چشم دگرازضجه ی بی آبی طفلانبه هنگام سقوط از اسبمیان نخلهای نینوا دیدم.  ###اشعار تاسوعای حسینی### حقیقت رامیان لاله ی حلقوم شش ماههعلی اصغر (ع)لب تشنــــهمیان دستهای مهربان باغبانشخون فشان دیدم.   حقیقت را بریده سرگلـــــو پارهمیان بارش سنگ و سنان کوفیاندر قتل گاه کربلا دیدم.  ###اشعار تاسوعای حسینی### حقیقت را کجا دیدی؟حقیقت را به روی شانه های زینب کبری (س)به روی چادر خاکی تر ازخاک بیابانهادرون تلی از زنجیربه دشت کربلا دیدم.حقیقت را کجا ...

اس ام اس تاسوعای حسینی (3)


اس ام اس تاسوعای حسینی (3)آبی نبود اگر که تو دریا نمی شدیمشکی نبود اگر که تو سقّا نمی شدیحالا که  مثل نور شدی و قمر شدیای کاش هیچ وقت تو پیدا نمی شدی   *********** اس ام اس روز تاسوعا ***********   مشک بر دوش به دریا آمدهمه گفتند که موسی آمد‏نفس آخِر ماهی­ها بودناگهان بوی مسیحا آمد   *********** اس ام اس روز تاسوعا ***********   افتادی از بلندی و آقا سرت شکستته مانده های زخمی بال وپرت شکستوقتی عمود آمد وشقّ القمر که شدتیر کمان میان دو چشم ترت شکست   *********** اس ام اس روز تاسوعا ***********   با خنده پای اهل جفا می خورد زمینساقی میان علقمه تا می خورد زمینکارش تمام می شود آن کس که عاقبتسرلشگرش کنار لوا می خورد زمین   *********** اس ام اس روز تاسوعا ***********   قرار شد بروی با شتاب برگردیقرار بود که با مشک آب برگردیشبیه رود به صحرا زدی عمو جانمنبینم اینکه شبیه سراب برگردی   *********** اس ام اس روز تاسوعا ***********    در خیمه صدای آب آب افتاددر سینه زینب اضطراب افتادیک دست میان راه آب افتادیک دست به عشق آفتاب افتاد   *********** اس ام اس روز تاسوعا ***********    چه شد كه این همه تیر سوی پیكرت آمدچه شد كه مادر من جای مادرت آمدنشد كه آب بیاری حرم فدای سرتولی بگو چه بلایی سر سرت آمد   *********** اس ام اس روز تاسوعا ***********   خوردی زمین و حیثیت لشکرم شکستاصلی ترین ستون خیام حرم شکستفریاد های «انکسری» بی دلیل نیستدر اوج درد تکیه گه آخرم شکست   ...

اشعار تاسوعای حسینی (2)


اشعار تاسوعای حسینی (2)آبی نبود اگر که تو دریا نمی شدیمشکی نبود اگر که تو سقّا نمی شدی   حالا که  مثل نور شدی و قمر شدیای کاش هیچ وقت تو پیدا نمی شدی   این تیر با نگاه نظر می زند تو راحالا نمی شد این همه زیبا نمی شدی؟!   می خواستی که تیر نگیرد تنِ تو راکاری نداشت، خوش قد و بالا نمی شدی   تو جمع خیمه بودی و تقسیم کردنتور نه در این مزار کمت جا نمی شدی   پیش قد حسین، تمامت شکسته بودتقصیر تو نبود اگر پا نمی شدی   اشعار تاسوعا   مشک بر دوش به دریا آمد همه گفتند که موسی آمد‏   نفس آخِر ماهی­ها بودناگهان بوی مسیحا آمد   ‏از سر و روی فرات، آهستهموج می ریخت که سقا آمد   ‏او قسم خورده که سقا باشدآن زمانی که به دنیا آمد   ‏دست بر زیر سرِ آب نبردعلقمه بود که بالا آمد   ‏کاش آن تیر نمی آمد، حیفاز بد حادثه امّا آمد   ‏انکسار از همه جا می باریداز حرم شاه حرم تا آمد   ‏داشت آماده هجرت می شدکه در این فاصله زهرا آمد   از دل علقمه زیبا می رفت‏مثل آن لحظه که زیبا آمد   اشعار تاسوعا   افتادی از بلندی و آقا سرت شکستته مانده های زخمی بال وپرت شکست   وقتی عمود آمد وشقّ القمر که شدتیر کمان میان دو چشم ترت شکست   با نیزه های لشگریان زیر و رو شدیدر زیر نیزه ها به خدا پیکرت شکست   در لحظه ای که تا شدی و دست وپا زدیسقا کنار خیمه قد خواهرت شکست   بر روی پای فاطمه گفتی بیا اخابنگر به نیزه ای کمر لشگرت شکست   یک یا حسین گفتی و زینب دلش گرفتآن لحظه عاقبت نفس آخرت شکست   منبع:hadith-ashk.blogfa.com ...

اس ام اس تسلیت تاسوعای حسینی(4)


اس ام اس تسلیت تاسوعای حسینی(4)اس ام اس تاسوعای حسینی, اس ام اس روز عاشورا   دو دســت بــــریده اش کــــافیست . . .بــــرای گــــــرفتن دســـت تمــــام عـــــالمیــــــان . . .ألسَــــلاَمُ عَلَیکَــــــــ یَــــــا أبـــوُالفَضل ِ اَلعَبّــــــاس   ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊ اس ام اس تسلیت تاسوعای حسینی ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊  مفهوم بلند آفتابى عباساز گریه ی کودکان کبابى عباساز تشنگی ات فرات دلخون گردیدوالله که آبروى آبى عباسالتماس دعا   ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊ متن تسلیت تاسوعا ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊   بسیار گریست تا کی بی تاب شد آبخون ریخت ز دیدگان خوناب شد آباز شدت تشنه کامی ات ای سقّاآن روز ز شرم روی تو آب شد آب . . .   ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊ اس ام اس تاسوعا و عاشورا ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊   نهمین روز محرّم الحرام ، تاسوعای حسینیروز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد   ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊ اس ام اس تسلیت ماه محرم ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊   دانش آموز امتحان جغرافی داشت.سوال این بود:تنها قمرکره زمین چه نام دارد؟میدونست "ماه" هست ولی با عشق نوشت:"قمر بنی هاشم(ع)"معلمش بامعرفت، نمره شو داد و کنارش نوشت:ناز این دلبر خوش چهره کشیدن دارد،نمک عشق ابالفضل چشیدن دارد!لبیك یا ابا لفضل   ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊ اس ام اس روز عاشورا ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊   امام صادق(ع):عموی ما عباس بن علی(ع)، بصیرتی نافذ و ایمانی استوار داشت.خدایا تو را قسم به این روز عزیز، “بصیرت و ایمان” همه ی ما را چون مولایمان عباس، نافذ و استوار بفرماآمین   ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊ اس ام اس تسلیت ...

کارت پستال تاسوعای حسینی - سری سوم


کارت پستال تاسوعای حسینی - سری سومستاره 34 ساله آسمان کربلا و بزرگ ترین یار و یاور حسین(ع) . عباس یعنی چهره درهم کشیده و این نام نشان از صلابت و توانمندی سقای کربلا دارد. او فرزند علی(ع) و برادر حسین(ع) بود، با این حال هرگز برادر خود را به نام صدا نزد.   عباس(ع) این ادب و فروتنی را تا لحظه آخر بر خود واجب می دانست. او بهترین الگوی رشادت بود. زیرا پرچم دار سپاه بود و پرچم را به دست رشیدترین و شجاع ترین افراد لشگر می سپارند. او به اندازه ای محو یار شده بود که بر امواج دل انگیز آب روان، لب های خشکیده محبوب خود را در نظر آورد و داغ تشنگی را از یاد برد.   رشادت، وفاداری و فروتنی عباس(ع) یکی دیگر از برگ های زرین عاشورا است که همه را به شگفتی واداشته است.   عکس کارت پستال تاسوعا   کارت پستال تاسوعای حسینی   کارت پستال تاسوعای حسینی   تصاویر تاسوعای حسینی   کارت پستال محرم   گردآوری : بخش سرگرمی پادشا   منابع : safanews2.mihanblog.comsefidak.com tebyan.net

اردبیل در تاسوعای حسینی غرق در برف


اردبیل در تاسوعای حسینی غرق در برفهم‌زمان با تاسوعای حسینی بارش برف مناطق مختلف استان اردبیل را سفید پوش کرد. ایسنا: در شهر اردبیل بارش برف از اوایل صبح آغاز شده و تاکنون نزدیک به 10 سانتی‌متر برف بر زمین نشسته است.اما بارش برف هم نتواسته از ارادت مردم اردبیل به امام حسین(ع) کم کند مردم ولایی اردبیل مشغول عزاداری سالار شهیدان هستند، عاشقان حسین (ع) بر اساس یک سنت دیرینه از صبح امروز به صورت انفرادی و گروهی نسبت به پخش شمع و روشن کردن شمع نذری در مساجد شهر اقدام می‌کنند.مردم اردبیل هم‌چنین برای اجتماع بزرگ در میدان عالی قاپو و سپس راه‌اندازی دستجات عزادارای و حرکت در معابر و خیابان‌های شهر آماده می‌شوند.