نظر جدید احمدی نژاد درباره مشایی! : مشایی فردی متدین به آرمانهای انقلاب و فوق ...


مشایی فردی متدین به آرمانهای انقلاب و فوق العاده ساده زیست است و ارادت من به او همیشگی است. عصر اندیشه: احمدی نژاد در آخرین جلسه ای با هوادارانش گفت: "من هنوز هم او را خالص ترین و زلال ترین فرد می دانم و با او فوق العاده احساس آرامش و راحتی می کنم. متاسفانه خیلی ها درباره او اشتباه می کنند؛ مشایی فردی متدین به آرمانهای انقلاب و فوق العاده ساده زیست است و ارادت من به او همیشگی است."


ویدیو : نظر جدید احمدی نژاد درباره مشایی!