فال روزانه - شنبه 07 اردیبهشت 1392 : ماه تولد فال روزانه -شنبه 07 اردیبهشت ...فال روزانه سه شنبه 9 آذر 95 , فال روزانه سه شنبه 16 آذر 95 , فال روزانه شنبه 23 مرداد 95

ماه تولد فال روزانه -شنبه 07 اردیبهشت 1392
فال روزانه شنبه 13 شهریور 95 , فال روزانه سه شنبه 16 شهریور 95 , فال روزانه سه شنبه 19 مرداد 95

فال روز متولدین فروردین: شما احساس می‌کنید که همه کارهایتان به هم گره خورده است. متاسفانه احساس تان به شما درست می‌گوید زیرا تمام برنامه‌هایی را که در دراز مدت برای آنها نقشه کشیده بودید به هم ریخته است، به همین دلیل تمایل دارید که کارهای جدیدی را آغاز کنید اما باز هم مانند سابق با مانع مواجهه خواهید شد. الان زمان مناسبی برای تصمیم گیریهای شما نمی‌باشد بهتر است برنامه ریزی‌هایتان را به تعویق بیندازید.

فال روزانه سه شنبه 2 آذر 95 , فال روزانه سه شنبه 9 شهریور 95 , فال روزانه شنبه 26 تیر 95
فال روزانه شنبه 30 مرداد 95 , فال روزانه سه شنبه 26 مرداد 95 , فال روزانه سه شنبه 29 تیر 95

فال روز متولدین اردیبهشت: شما همیشه برای راهنمایی کردن دیگران پیش قدم می‌شوید، تمام تجربیاتی که دارید را در اختیار دیگران قرار می‌دهید اما توصیه می‌کنیم این کار را انجام ندهید زیرا گاهی این کار به نفع شما نمی‌باشد، اثر سوئی برای شما دارد. زیرا با تعریف‌هایی که برای دیگران انجام می‌دهید ممکن است کارهایی را بر علیه شما انجام دهند. تجربیاتی که کسب کرده‌اید را به مانند یک راز نزد خود حفظ کنید، انسان‌ها معمولا رازهایشان را به افراد دیگر منتقل نمی‌کنند.

فال روزانه شنبه 16 مرداد 95 , فال روزانه شنبه 6 شهریور 95 , فال روزانه پنج شنبه 20 آبان 95
فال روزانه شنبه 27 شهریور 95 , فال روزانه شنبه 5 تیر 95 , فال روزانه سه شنبه 8 تیر 95

فال روز متولدین خرداد: شما مسئول تمام کارها و سخنانی هستید که بر زبان می‌رانید پس بهتر است مراقب صحبت کردن خودتان باشید زیرا با صحبتهایی که ممکن است در جای نامناسب بر زبان بیاورید دیگران را رنج می‌دهید به همین دلیل شاید دشمنان زیادی را برای خود درست کنید. بهتر است جلوی هیجانات خود را در هر شرایطی بگیرید.

فال روزانه شنبه 13 آذر 95 , فال روزانه شنبه 3 مهر 95 , فال روزانه شنبه 20 شهریور 95
فال روزانه سه شنبه 20 مهر 1395 , فال روزانه چهار شنبه 21 مهر 1395 , فال روزانه شنبه 17 مهرماه 1395

فال روز متولدین تیر: شما در این روزها سر در گم شده‌اید و نمی‌دانید باید چه کاری را انجام دهید و چه کاری درست است. از درون تان با مشکلات زیادی مواجهه هستید. شما فردی هستید که برای شروع یک کار مدام به شخصی احتیاج دارید که شما را هل دهد تا پیش بروید و شخص دیگری استارت کاری را برای شما بزند به همین دلیل مدام به دنبال فردایی دروغین هستید. توصیه می‌کنیم که این کار را ترک کنید و از همین امروز استارت شروع کارهایتان را بزنید.

فال روزانه چهار شنبه 14 مهر 1395 , فال روزانه شنبه 27 شهریور 1395 , فال روزانه شنبه 01 آبان 1390
فال روزانه سه شنبه 2 شهریور 95 , فال روزانه سه شنبه 12 مرداد 95 , فال روزانه سه شنبه 02 آذر 1395

فال روز متولدین مرداد: شما امروز نسبت به گذشته خودتان با حساسیت و احتیاط بیشتری عمل می‌کنید، به همین علت وارد مسیر تازه ای از زندگی تان خواهید شد، فقط باید مراقب منفعت‌هایی که به دست می‌آورید باشید تا آنها را بیهوده هدر ندهید. موفقیتها و راه‌های کوچکی که در آینده به آنها می‌رسید پلی برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ تر است.

طالع بینی روزانه شنبه , فال روزانه سه شنبه 23 شهریور 95 , فال روزانه 23 شهریور 1395 طالع بینی امروز سه شنبه 23 شهریور 95

فال روزانه شنبه 2 مرداد 95 , فال روزانه شنبه 29 آبان 1395 , فال روزانه شنبه 6 آذر 95

فال روز متولدین شهریور: شما مدام در فکر منفعت‌های مالی هستید، بهتر است این افکار را از خود دور کنید زیرا تا زمانی که در این افکار به سر می‌برید نمی‌توانید به جایگاه مناسبی برسید. زیرا برای شروع هر گامی‌در ابتدا به نتیجه‌های مالی که در آینده برای شما در بر خواهد داشت می‌اندیشید و این طرز فکر درستی نمی‌باشد زیرا در این صورت شما هیچگاه، هیچ کاری را آغاز نمی‌کنید.

فال روزانه چهار شنبه 3 آذر 95 , فال روزانه شنبه 29 آبان , بازار شنبه 12 اردیبهشت احسان حاجی

فال روزانه پنج شنبه 6 آبان 1395 , فال روزانه سه شنبه 18 آبان 1395 , فال روزانه شنبه

فال روز متولدین مهر: به تازگی در کارهایتان به بن بست رسیده‌اید و هر کاری را که می‌خواهید شروع کنید به جایی نمی‌رسد زیرا شما فردی کم تجربه هستید توصیه می‌کنیم برای این که کارهایتان بر وفق مرادتان پیش برود از دیگران کمک بگیرید تا شما را یاری کنند که به اهداف خود نائل شوید.

فال روزانه – سه شنبه 02 آذر 1395 , فال روزانه یکشنبه 23 آبان 95 متولدین اردیبهشت ماه , فال روزانه سه شنبه 11 آبان 1395
فال روزانه سه شنبه 15 تیر 95 , فال روزانه سه شنبه 26 مرداد 1395 , فال روزانه سه شنبه 16 آذر 95 فال 16 آذر 95

فال روز متولدین آبان: فعالیت هایی را که تا چند روز گذشته انجام می‌دادید را با به دست آوردن نتیجه صحیحی ترک کنید زیرا شما در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده اید که باید آماده تغییری اساسی در زندگی باشید نه اینکه مدام به یک زندگی معمولی و عادی که دارید متکی باشید. زندگی که در حال حاضر تجربه می‌کنید باعث شده است که شما از تمام هیجانات روحی و جسمی که می‌توانید تجربه کنید به دور باشید.

فال روزانه سه شنبه 29 تیر 1395 , فال روزانه پنج شنبه 27 آبان 1395 , فال روزانه شنبه 22 آبان 1395

فال روزانه شنبه 9 مرداد 95 , فال روزانه سه شنبه 20 مهر 95 , فال روزانه یک شنبه 11 مهر 1395

فال روز متولدین آذر: در این اواخر کارهایی که از شما سر می‌زند کاملا با هم تضاد دارند. بعضی از کارهایتان ناشی از خرد بالای شماست و بعضی کارهای دیگری که انجام می‌دهید ناشی از بی تجربگی بودن شماست. شما در کارهایتان بیش از حد احساساتی عمل می‌کنید. بخصوص با فرا رسیدن فصل جدید هیجانات شما بیشتر شده به همین دلیل رفتارهایتان بیش از پیش از منطق دور شده است. توصیه می‌کنیم انعطاف پذیری را در همه کارهایتان حفظ کنید.

فال روزانه شنبه 10 مهر , فال روزانه شنبه 10 مهر 95 , فال روزانه شنبه 19 تیر 1395
فال روزانه سه شنبه 30 شهریور 1395 , فال روزانه سه شنبه 25 آبان 1395 , فال روزانه شنبه 13 شهریور

فال روز متولدین دی: صبر شما در تمام کارهایی که انجام می‌دهید به نمونه و الگوی بارز و قابل تمجید برای همگان تبدیل شده است. شما با صبر خود توانسته اید بسیاری از سختی‌هایی را که حتی تا چندین سال بعد نیز گریبان گیر شما بودند در عرض مدتی کوتاه حل نمایید. فقط گاهی با دیدی منفی به زندگی نگاه می‌کنید. بهتر است دید منفی تان را کنار بگذاری زیرا همین صبر و بردباری شما در تمام مسائل پاسخ گوی است.

دی
آبگیر

فال روز متولدین بهمن: شما در این روزهای اخیر با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهید شد. اما خوشبختانه امیدی که شما به آینده دارید مانند یک پشتیبان از شما حمایت می‌کند تا بتوانید به اهدافی که در نظر داشته اید و کمی به تعویق افتاده اند برسید. زندگی شما در حال تغییر می‌باشد و تنها شخصی که راه‌های تغییر را باید بپیماید شما هستید پس بهتر است راه درست را با مشورت دیگران انتخاب کنید.

بهمن

دو ماهی که خلاف جهت هم شنامیکنند

فال روز متولدین اسفند: شما بیشتر تمایل دارید که تابع شخص دیگری باشید و هیچ مسئولیتی را در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما امروز دیگر زمان آن فرا رسیده است که شما نیز وارد صحنه اجتماعی شوید و برای پیشرفت‌تان، به تنهایی و بدون اتکا بودن به شخصی گام بردارید، حتی اگر کارها را اشتباه انجام دهید. مهم ترین مسئله این موضوع است که یاد بگیرید مشکلات‌تان را خودتان به تنهایی حل کنید.

اسفندویدیو : فال روزانه - شنبه 07 اردیبهشت 1392