تهران در حال غرق شدن!!!/ عکس : با توجه به وضیعت ریزش باران در چند روز اخیر ...


با توجه به وضیعت ریزش باران در چند روز اخیر به شهرداری تهران پیشنهاد می شود بجای حل معضل ترافیک که تمام تهرانی ها با آن کنار آمدن ، اقدام به برگزاری های کلاس شنا کند تا خدایی نکرده شاهد تلفات سنگین در تهران نباشیم.ویدیو : تهران در حال غرق شدن!!!/ عکس