بزرگترین پیت بال دنیا +عکس : این سگ تنها 17 ماه سن دارد. به دلیلی جثه بزرگش ...


این سگ تنها 17 ماه سن دارد. به دلیلی جثه بزرگش نام او را هالک گذاشته اند. این سگ از نژاد پیت بال است و در این نژاد وزن سگ ها حدود 28 کیلو گرماست. تاپ ناپ: این سگ تنها 17 ماه سن دارد. به دلیلی جثه بزرگش نام او را هالک گذاشته اند. این سگ از نژاد پیت بال است و در این نژاد وزن سگ ها حدود 28 کیلو گرماست. این در حالی است که این پیت بال غول پیکر 80 کیلو گرم وزن دارد و یکیاز بزرگترین پیت بال های دنیای است.

بزرگترین مار دنیا , بزرگترین واژن دنیا , بزرگترین سگ دنیا

بزرگترین کشور دنیا , بزرگترین عقرب دنیا , بزرگترین شهر دنیا

بزرگترین گاو دنیا , بزرگترین پرنده دنیا , بزرگترین پارک آبی دنیا

بزرگترین ماشین دنیا , بزرگترین سد دنیا , بزرگترین آلتهای دنیا

بزرگترین گل دنیا , بزرگترین خر دنیا , بزرگترین درخت دنیا

بزرگترین موش دنیا , بزرگترین حلزون دنیا , بزرگترین سگ دنیا گینس

بزرگترین پلهای دنیا , بزرگترین بنای خشتی دنیا , بزرگترین غار دنیا

بزرگترین کلیسای دنیا برلین , بزرگترین باغ پرندگان دنیا , بزرگترین قلعه دنیا

بزرگترین تونل دنیا در چین , بزرگترین برج دنیا , بزرگترین مدرسه دنیا

بزرگترین هتل دنیا , بزرگترین استخر دنیا , بزرگترین انار دنیا

بزرگترین ساختمان دنیا , بزرگترین کاخ دنیا , بزرگترین مسجد دنیا

بزرگترین کارناوالهای دنیا , بزرگترین بازار دنیا , بزرگترین ماشین های سنگین دنیا

بزرگترین شاخ گاو دنیا , بزرگترین عقاب دنیا , بزرگترین مال های دنیا

بزرگترین پروژه علمی دنیا , بزرگترین نژاد سگ دنیا , بزرگترین کمپانی لوازم آرایشی در دنیا

بزرگترین مراکز اطلاعات در دنیا , بزرگترین شتر دنیا , بزرگترین آبشار دنیا


ویدیو : بزرگترین پیت بال دنیا +عکس