معمای ریاضی

معمای جالب ریاضی همراه با جواب


معمای جالب ریاضی همراه با جوابمعمای جالب ریاضی همراه با جواب 75 نفر در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیراست:   ۷۰  نفر دست راستشان را از دست دادند     ۷۵نفر دست چپشان را از دست دادند   ۸۰ نفر پای راست   ۸۵ نفر پای چپ از دست دادند.   حد اقل تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان را از دست دادن چندتاست؟   * * * * * * * * * * *       جواب : ۱۰  نفر   مجموع عضو های از بین رفته ۳۱۰ عضو که در بهترین حالت ۹۰ نفر سه عضوی و ۱۰ نفر ۴ عضوی می شود   اگر x تعداد ۴ عضوی و y تعداد ۳ عضوی در نظر بگیریم :   ۴x + 3y=310   x+y=100   با حل دستگاه داریم :   y=90 x=10   منبع:mathway.blogfa.com معمای ریاضی

معمای ریاضی 4


معمای ریاضی 4پرسش 1 در هر یك از قسمت‌های رنگی‌شكل، عددی از یك تا 6 قرار دهید به گونه‌ای كه اعدادی كه در قسمت‌های همرنگ و همچنین اعدادی كه در یك دایره قرار می‌گیرد، تكراری نباشد. پرسش 2 اگر بخواهید تنها با استفاده از دو ظرفی كه در شكل می‌بینید، پنج لیتر آب را در ظرفی بریزید كدامیك از ظرف‌ها را انتخاب می‌كنید و به چه ترتیبی این كار را انجام می‌دهید؟ * * * * ** * * * * * *   پاسخ 1 اگر اعداد را مانند آنچه در شكل می‌بینید در قسمت‌های رنگی بگذارید در قسمت‌هایی كه همرنگ است اعدادی از 1 تا 6 قرار گرفته و اعدادی كه در یك دایره قرار دارند نیز تكراری نخواهد بود. پاسخ 2 اگر به ترتیب آنچه در شكل می‌بینید عمل كنید می‌توانید تنها با استفاده از 2 تا از ظرف‌ها 5 لیتر آب را در ظرفی بریزید.   منبع:farsnews.com

معمای ریاضی


معمای ریاضیپرسش 1 چگونه می‌توانید 5 مستطیل رنگی كنار هر یك از مربع‌ها را به گونه‌ای كه همپوشانی نداشته باشند در داخل مربع‌ها قرار دهید. پرسش 2 در یك جدول مربعی شكل اعداد 1 تا N به ترتیب صعودی در ردیف‌های افقی در كنار هم قرار گرفته‌اند. اگر این شكل بخشی از جدول باشد، ابعاد جدول را چگونه محاسبه می‌كنید. پرسش 3 در چه ساعتی در فاصله زمانی بین 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر، دو عقربه‌ای كه ساعت و دقیقه را نشان می‌دهند با زاویه‌ای 180 درجه نسبت به هم قرار می‌گیرند؟   * * * * * * * * * *     پاسخ 1: اگر مستطیل‌ها را به این شكل در داخل مربع‌ها قرار دهید همپوشانی نخواهند داشت.   پاسخ 2: اگر این شكل بخشی از جدول باشد جدول اعداد، مربعی به ابعاد 5×5 است. پاسخ 3: در فاصله بین ساعت 12:32:43 و 12:32:44 عقربه‌های ساعت شمار و دقیقه شمار با زاویه 180 درجه نسبت به هم قرار می‌گیرند.       منبع:jamejamonline

معمای ریاضی 2


معمای ریاضی 2پرسش 1 این پنج قطعه را بدون این‌كه همپوشانی داشته باشند در كنار هم قرار دهید تا تصویر نهایی به شكل یك مثلث متساوی الاضلاع باشد. پرسش 2   به نظر شما كدامیك از این مارپیچ‌ها مساحت بیشتری دارد؟   پرسش 3 پنج سال پیش سن من 3 برابر سن خواهر كوچكم بود. اما اكنون سن من 3 برابر سن خواهرم است. من چند ساله هستم؟     * * * * * * * *   پاسخ 1 می‌توانید به این صورت قطعات را بدون این‌كه همپوشانی داشته باشند در كنار هم قرار دهید تا تصویر نهایی به شكل یك مثلث متساوی الاضلاع باشد.   پاسخ 2 با توجه به آنچه در شكل می‌بینید، مارپیچ A30 واحد، مارپیچ B 34 واحد و مارپیچ C 27 واحد است. بنابراین مارپیچ B بزرگ تر است.   پاسخ 3 پنج سال پیش (5-y)=(5-x)5 y=20-5x امروز 3X=Y در نتیجه شما 30 ساله هستید و خواهرتان 10 سال سن دارد.     منبع:jamejamonline

ویدیو مرتبط

معمای جالب ریاضی


معمای جالب ریاضی  پرسش 1   اگر از هر كدام از تصاویر A وB، 4 شكل مشابه داشته باشید. چگونه می‌توانید آنها را کنار هم قرار دهید تا در نهایت تصویری بزرگتر ولی همشکل با تصویر درون کادر داشته باشید.   پرسش 2   در كیسه‌ای دو مهره سبز رنگ، یك مهره زرد و یك مهره بنفش داریم. دو تا از مهره‌ها را از این كیسه خارج می‌كنیم. اگر یكی از مهره‌ها به رنگ سبز باشد احتمال این‌كه مهره دوم هم به رنگ سبز باشد چقدر است؟     * * ** * * * * * *   پاسخ 1اگر شكل‌ها را به این ترتیب كنار هم قرار دهید از هر كدام از تصاویر A و B تصویری در ابعاد بزرگ‌تر دارید.   پاسخ 2اگر مهره اولی كه از كیسه خارج می‌كنیم سبز باشد احتمال این‌كه مهره دوم هم سبز باشد یك سوم است. اما اگر دو مهره را با هم خارج كنیم احتمال این‌كه هر دو مهره سبز باشند یك پنجم است.   منبع:.jamejamonline

معمای ریاضی 5


معمای ریاضی 5معمای ریاضی  پرسش 1چگونه می توانید این سه مثلث متساوی الساقین را طوری در كنار هم قرار دهید كه 7 مثلث متساوی الساقین در ابعاد مختلف در تصویر نهایی داشته باشید؟   پرسش 2به نظر شما به جای علامت سوال چه طرحی باید در جای خالی قرار گیرد؟   پاسخ 1اگر این سه مثلث متساوی الساقین را به این شكل در كنار هم قرار دهید در تصویر نهایی 7 مثلث متساوی الساقین در ابعاد مختلف وجود خواهد داشت.   پاسخ 2    منبع:jamejamonline.ir

معمای ریاضی 6


معمای ریاضی 6پرسش 1این جدول را از محل خطوط عمودی و افقی قرمز رنگ طوری به دو قسمت تقسیم كنید كه مجموع اعدادی كه در این دو قسمت قرارمی گیرد با هم برابر باشد.   پرسش 2این شكل سه بعدی با در كنار هم قرار گرفتن 7 مكعب ساخته شده است. كدامیك از تصاویر A تا L می تواند نمایی دو بعدی از این شكل باشد؟      پرسش 3با جابجایی یكی از رقم های این معادله آن را طوری تغییر دهید كه دو طرف معادله با هم برابر باشد.       پاسخ 1اگر جدول را از محل مشخص شده به دو قسمت تقسیم كنید مجموع اعدادی كه در این دو قسمت قرار می گیرد با هم برابر است.    پاسخ 2تصاویرL، J، I،G، E، C می‌تواند نمایی دو بعدی از شكل سه بعدی اصلی باشد.    پاسخ 3اگر عدد 6 را به عنوان توان عدد 2 در نظر بگیریم دو طرف این معادله با هم برابر می‌شود.   منبع:jamejamonline.ir

حل یک معمای 40 ساله ریاضی


حل یک معمای 40 ساله ریاضیمسخ کافکا در دنیای هندسه!حل یک معمای 40 ساله ریاضی یک ریاضیدان نیوزیلندی توانسته پس از 15 سال کار، یک معمای 40 ساله ریاضی را حل کند. به گزارش ایسنا  پروفسور جیوف ویتل از دانشگاه ویکتوریا با پروفسور جیم گیلن از کانادا و برت جراردز از هلند برای حل یک مساله ریاضی که توسط جیان کارلو روتا، ریاضیدان و فیلسوف مشهور در سال 1970 مطرح شده بود، همکاری می‌کند.اوایل سال جاری این دانشمندان پس از 15 سال کار دریافتند که توانسته‌اند به تمام اجزای ضروری برای اثبات «حدس روتا» دست یابند.جیوف ماه گذشته برای ارائه خبر این کشف در نشستی در انگلیس حضور یافته بود.حدس روتا به حوزه خاصی از ریاضی موسوم به نظریه متروید مرتبط بوده که شکل جدیدی از علم هندسه است.این نظریه به جای تمرکز بر فاصله و زوایا به بررسی ویژگی‌های ساختارهایی می‌پردازد که در طرح‌ریزی تغییر نمی‌کنند. برای مثال اینکه همیشه سه نقطه بر روی یک خط قرار داشته یا چهار نقطه در یک صفحه قرار می‌گیرد.نظریه متروید به بررسی ساختارهای هندسی می‌پردازد که می‌توانند کاملا متفاوت از نمونه‌های موجود در جهان باشند و حدس روتا، راهی برای استفاده از ریاضیات به منظور شناسایی این ساختارهای جایگزین است.جیوف این نظریه را چیزی شبیه مسخ کافکا خوانده که در آن یک مرد پس از بیدار شدن خود را به شکل یک سوسک دیده و جهان را از دیدگاهی کاملا متفاوت می‌بیند.وی اظهار کرد: نظریه متروید به طور کل در مورد تصور جهانی از ساختارهای هندسی ...

معمای ریاضی: سن فرزندان


معمای ریاضی: سن فرزندانمعمای ریاضی: سن فرزندان - بهزاد! نمی دونستم سه تا بچه داری. حالا چند سالشون هست؟- می دونی حمید، حاصلضرب سنّشون در همدیگه، می شه 36. این بخشی از مکالمه دو دوست قدیمی است که پس از سالها همدیگر را در یک مهمانی دیده اند. و حالا ادامه مکالمه... - خوب، با این اطلاعاتی که تو دادی نمی تونم سنّشون رو بفهمم!- مجموع سنّشون هم دقیقا به اندازه سالهایی هست که ما همدیگر رو ندیده بودیم!- ببین بهزاد! باز هم نمی تونم سنّشون رو متوجه بشم!- باشه قبول. فقط اینو بگم که دیشب تولد پسر بزرگم بود! در این لحظه چشمان حمید برقی زد و گفت: 'حالا فهمیدم!' به نظر شما حمید واقعا می تواند سن هر یک از بچه های بهزاد را فهمیده باشد؟ ↓↓↓  ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓  ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓   جواب معما : حاصلضرب سن فرزندانش، برابر 36 است، یعنی حالت های زیر وجود دارد: (حاصل جمع نیز مشخص شده است)6-3-2   (حاصل جمع:11)9-2-2   (حاصل جمع:13)4-3-3   (حاصل جمع:10)9-4-1   (حاصل جمع:14)12-3-1 (حاصل جمع:16)18-2-1 (حاصل جمع:21)6-6-1   (حاصل جمع:13) با توجه به اینکه گفته شده حاصل جمعشان هم برای فهمیدن دقیق جواب کافی نیست، به حالت های زیر می رسیم: (حاصل جمع 13)6-6-1 و 9-2-2 و از "پسر بزرگتر" می فهمیم که تنها گزینه 2-2-9 می تواند صحیح باشد.منبع:ihoosh.ir

معمای ریاضی: رمزگشایی حاصلضرب


معمای ریاضی: رمزگشایی حاصلضرببه حاصلضرب زیر توجه کنید. هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟    توجه کنید: هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود.این معما دارای تنها یک جواب می باشد.... ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ پاسخ معمای ریاضی 'رمزگشایی حاصلضرب:     منبع:ihoosh.ir