جملات انگیزه بخش

جملات الهام بخش برای زندگی


جملات الهام بخش برای زندگینحوه ای که روزتان را آغاز می کنید می تواند روی کل آن روز تاثیر بگذارد... هر روز را با یک لبخند، آرامش خیال، خونسردی و قلبی سرشار از قدردانی از خدا آغاز کنید. زندگی یعنی اعتماد کردن به احساسات، استفاده از فرصت ها، درس گرفتن از گذشته و درک اینکه همه چیز تغییر خواهد کرد. بیاموزید به همگان احترام بگذارید چون هر کسی درحال مبارزه با کارزار زندگیش است. همه ما مشکلات، گرفتاریها و دغدغه های خود را داریم. اما در ورای آن کشمکشها، ناگفته های بسیاری پنهان است، هم برای من، هم برای شما، هم دیگران. منبع:mardoman.net جملات انگیزه بخش

جملات الهام بخش برای زندگی (7)


جملات الهام بخش برای زندگی (7)جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا   جملات آموزنده وزیبا منبع:kocholo.org

جملات الهام بخش برای زندگی(10)


جملات الهام بخش برای زندگی(10)سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان منبع:khanoomgol.com

ویدیو مرتبط

جملات الهام بخش برای زندگی (11)


جملات الهام بخش برای زندگی (11)جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش   جملات انرژی بخش منبع:khanoomgol.com

جملات الهام بخش برای زندگی (12)


جملات الهام بخش برای زندگی (12)سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان   سخنان زیبای بزرگان  

جملات الهام بخش برای زندگی (14)


جملات الهام بخش برای زندگی (14) جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی    جملات الهام بخش زندگی منبع:zeytoonr.blogfa.com

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (17)


جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (17)  جملات الهام بخش تصویری     جملات الهام بخش تصویری     جملات الهام بخش تصویری     جملات الهام بخش تصویری     جملات الهام بخش تصویری     جملات الهام بخش تصویری        جملات الهام بخش تصویری      جملات الهام بخش تصویری      جملات الهام بخش تصویری      جملات الهام بخش تصویری      جملات الهام بخش تصویری      جملات الهام بخش تصویری      جملات الهام بخش تصویری      جملات الهام بخش تصویری   منبع:doostiha.ir

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (18)


جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (18)  جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری   جملات الهام بخش تصویری  

جملات زیبا و انرژی بخش


جملات زیبا و انرژی بخش    عیار واقعی بودن تصمیم ان است که دست به عمل بزنیم>>> انتونی رابینز   اجازه نده ترس تو را فلج سازد>>>مارک فیشر   افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی نمیرسند>>>مارک فیشر   منشا همه بیماریها در فکر است>>> ژوزف مورفی   رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است>>>انتونی رابینز   چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد>>>ژوزف مورفی افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط ازارشان دهد>>>مارک فیشر   افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند>>>مارک فیشر اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند.>>>انتونی رابیتز هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند>>> مارک فیشر وقتی که هدف روشنی داشته باشیم احساس روشنی به ما دست میدهد>>>انتونی رابینز ترس را از خود بران و با خود بگو من با نیروی شعور خود قدرت انجام هر کاری را دارم>>>ژوزف مورفی هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کند>>>ژوزف مورفی قانون زندگی , قانون باور است.>>>ژوزف مورفی اعتقادات ما اعمال افکار و احساسات ما را شکل میدهد>>>انتونی رابینز با هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید.>>>انتونی رابینز  برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی>>>مارک فیشر اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید.>>>مارک فیشر نبوغ در سادگی نهفته است>>>مونزارت این ...