عکس: علی پروین و دخترش 38 سال پیش! : تصویر مربوط به علی پروین و دخترش لیدا ...


تصویر مربوط به علی پروین و دخترش لیدا پروین در بهمن ماه 1354 در بیمارستان هشترودیان در فیشرآباد(خیابان سپهبد قرنی کنونی)است؛ بیمارستانی که در فراغ مالک پرسپولیسی اش حالا سالهاست بدون استفاده و متروکه شده است. روزگارنو: تصویر مربوط به علی پروین و دخترش لیدا پروین در بهمن ماه 1354 در بیمارستان هشترودیان در فیشرآباد(خیابان سپهبد قرنی کنونی)است؛ بیمارستانی که در فراغ مالک پرسپولیسی اش حالا سالهاست بدون استفاده و متروکه شده است.

علی پروین در کنار دخترش , علی پروین و دخترش در ورزشگاه آزادی , علی پروین و دخترش روی‌نیمکت پرسپولیس

علی پروین , پروین اعتصامی , پروین غفاری


ویدیو : عکس: علی پروین و دخترش 38 سال پیش!