پیش‌ بینی وضعیت هوا در 3 روز آینده : براساس پیش‌بینی‌ سازمان هواشناسی، از اواخر ...


براساس پیش‌بینی‌ سازمان هواشناسی، از اواخر امروز(شنبه) با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب ، شاهد افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران خواهیم بود. خبرگزاری تسنیم: براساس پیش‌بینی‌ سازمان هواشناسی، از اواخر امروز(شنبه) با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب ، شاهد افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران خواهیم بود.

پیش بینی‌های هواشناسی درباره وضعیت هوای روزهای آینده حاکی است:


*روز یکشنبه، بارش در نیمه غربی کشور و با شدت بیشتر در سواحل غربی دریای خزر، زاگرس مرکزی و غرب کشور ادامه می‌یابد که در مناطق مستعد این بارش‌ها به صورت برف خواهد بود.

*روز دوشنبه از شدت بارندگی در نیمه غربی کاسته شده ولی گستره آن به جز جنوب شرق کشور اکثر مناطق را در بر می‌گیرد که به تدریج از سمت غرب کاهش ابر نیز پیش‌بینی می‌شود.

*روز سه شنبه فقط در بخش‌های جنوب شرق و شمال شرق بارش پراکنده‌ای خواهند داشت.

وضعیت هوای استان‌‌های کشور به شرح زیر است:


*آذربایجان شرقی

- روز شنبه/ قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر در اواخر وقت بارش پراکنده گاهی وزش باد

- روز یکشنبه/ به تدریح ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*آذربایجان غربی


- روز شنبه/نیمه ابری درپاره‌ای از نقاط افزایش ابر همراه با بارش پراکنده گاهی وزش باد

= روز یکشنبه/ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*اردبیل


-روز شنبه/ کمی ابری در پاره‌ای نقاط مه صبحگاهی گاهی افزایش ابر همراه با بارش پراکنده گاهی وزش باد

- روز یکشنبه/به تدریج همراه با بارش باران و وزش باد در اواخر وقت بارش برف

- روز دوشنبه/ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد

*اصفهان

-روز شنبه/ صاف تاکمی ابری در پاره‌ای نقاط وزش باد

- روز یکشنبه/کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد در شهرهای غربی بارش پراکنده

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و وزش باد

*البرز


- روز شنبه/ کمی ابری و وزش باد

- روز یکشنبه/کمی ابری به تدریج ابری و بارش باران و وزش باد

- روز دوشنبه/ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*ایلام

- روز شنبه/صاف تا کمی ابری در اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد

- روز یکشنبه/ ابری همراه با رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید

- روز دوشنبه/ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*بوشهر

- روز شنبه/صاف گاهی وزش باد در اواخر وقت افزایش ابر

- روز یکشنبه/کمی ابری به تدریج ابری در اواخر وقت رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید

- روز دوشنبه / نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده گاهی وزش باد شدید

*تهران

- روز شنبه/ کمی ابری و وزش باد

- روز یکشنبه/ کمی ابری به تدریج ابری و بارش باران و وزش باد

- روز دوشنبه/ نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد

*چهار محال و بختیاری

- روز شنبه/ صاف گاهی وزش باد

- روز یکشنبه /به تدریج ابری همراه با بارش بارانو و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*خراسان جنوبی


- روز شنبه/کمی ابری در پاره‌ای نقاط افزایش ابر و وزش باد

- روز یکشنبه/کمی ابری در پاره‌ای نقاط باد و گرد و خاک و افزایش ابر

- روز دوشنبه/نیمه ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد و بارش باران

*خراسان رضوی

- روز شنبه/ کمی ابری در پاره‌ای نقاط افزایش ابر و وزش باد

- روز یکشنبه/ کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر

- روز دوشنبه/نیمه ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعد و برق

*خراسان شمالی

- روز شنبه/کمی ابری در پاره‌ای نقاط افزایش ابر و وزش باد

- روز یکشنبه/کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر

- روز دوشنبه/ قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد و بارش باران

*خوزستان


- روز شنبه/صاف گاهی وزش باد در اواخر وقت افزایش ابر

- روز یکشنبه/ ابری همراه با رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید در شهرهای شمالی تگرک

- روز دوشنبه/ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*زنجان

- روز شنبه/ کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

- روز یکشنبه/به تدریج ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*سمنان

- روز شنبه/کمی ابری و وزش باد

- روز یکشنبه- کمی ابری و وزش باد در اواخر وقت افزایش ابر

- روز دوشنبه/ نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد

*سیستان و بلوچستان

- روز شنبه/ صاف گاهی وزش باد در شهرهای جنوبی افزایش ابر

- روز یکشنبه/ کمی ابری در پاره‌ای نقاط باد و گرد و خاک گاهی افزایش ابر

- روز دوشنبه/ کمی ابری در پاره‌ای نقاط وزش باد شدید در اواخر وقت افزایش ابر

*فارس

- روز شنبه/ قسمتی ابری گاهی وزش باد

= روز یکشنبه/کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر در شهرهای غربی رگبار و رعد و برق و وزش باد

- روز دوشنبه/ ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد

*قزوین


- روز شنبه/ کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

- روز یکشنبه/ به تدریج ابری همراه با بارش باران و وزش باد در اواخر وقت بارش برف

- روز دوشنبه / ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*قم

- روز شنبه/ کمی ابری و وزش باد

- روز یکشنبه/ کمی ابری به تدریج ابری و بارش باران و وزش باد

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و وزش باد

*کردستان


- روز شنبه/ صاف تا کمی ابری در اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد

- روز یکشنبه/ ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*کرمان

- روز شنبه/ کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

-روز یکشنبه/ کمی ابری در پاره‌ای نقاط باد و گرد و خاک گاهی افزایش ابر

- روز دوشنبه/ نیمه ابری به تدریج افزایش ابر و  وزش باد در پاره‌ای نقاط رگبار و رعد و برق

*کرمانشاه

- روز شنبه/ صاف تا کمی ابری در اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد

- روز یکشنبه/ ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*کهکیلویه و بویر احمد


- روز شنبه/ صاف گاهی وزش باد در اواخر وقت افزایش ابر

- روز یکشنبه/ به تدریج ابری همراه با بارش باران ووزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*گلستان

- روز شنبه/ کمی ابری گاهی وزش باد

- روز یکشنبه/ قسمتی ابری در اواخر وقت ابری و بارش پراکنده گاهی وزش باد

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد و دریای مواج

*گیلان


- روز شنبه/ کمی ابری در پاره‌ای نقاط مه صبحگاهی گاهی افزایش ابر به تدریج وزش باد

- روز یکشنبه/ به تدریج ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد و دریا مواج

*لرستان

- روز شنبه/ صاف گاهی وزش باد

- روز یکشنبه/ به تدریج ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف در اواخر وقت تگرک

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*مازندران

- روز شنبه/ کمی ابری گاهی وزش باد

- روز یکشنبه / قسمتی ابری به تدریج ابری و بارش باران و وزش باد و دریا مواج

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف و دریا مواج

*مرکزی

- روز شنبه/ کمی ابری گاهی وزش باد

- روز یکشنبه/ کمی ابری به تدریج ابری و بارش باران و وزش باد

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*هرمزگان

- روز شنبه/ کمی ابری گاهی وزش باد

- روز یکشنبه/ کمی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*همدان

- روز شنبه/ کمی ابری گاهی وزش باد

- روز یکشنبه/ به تدریج ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

- روز دوشنبه/ ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد به تدریج نیمه ابری

*یزد

- روز شنبه/ گاهی وزش باد

-- روز یکشنبه/ کمی ابری در پاره‌ای نقاط باد و گردو خاک به تدریج افزایش ابر

- روز دوشنبه/ نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد


ویدیو : پیش‌ بینی وضعیت هوا در 3 روز آینده