پرونده احمدی‌ نژاد در «وقت احتیاطی» : سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام ...


سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد که پرونده محمود احمدی‌نژاد در وقت احتیاطی قرار دارد. خبرگزاری ایسنا: سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد که پرونده محمود احمدی‌نژاد در وقت احتیاطی قرار دارد.

محسن افتخاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان قضایی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پرونده محمود احمدی نژاد در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: پرونده رییس‌جمهور دولت‌ نهم ودهم در وقت احتیاطی است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر اینکه حکم مربوط به پرونده محمدرضا رحیمی چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: تا دو هفته آینده حکم مربوط به پرونده معاون اول دولت دهم صادر خواهد شد.

وی گفت: هنوز هیات قضایی در این راستا تصمیم نگرفته‌اند. بعد از اتخاذ تصمیم مشورت خواهند کرد و سپس رای مربوطه صادر و ماشین‌نویسی خواهد شد و پس از ماشین‌نویسی ما آن را اعلام می‌کنیم.


ویدیو : پرونده احمدی‌ نژاد در «وقت احتیاطی»