29 مرداد - 20 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ : امروز 29 مرداد برابر با 20 آگوست تقویم ...


امروز 29 مرداد برابر با 20 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.


ویدیو : 29 مرداد - 20 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟