کلکسیون تابستانه «دولچه و گابانا» با طرح لیمو : جزیره سیسیل یا سیسیلی منطقه ...


جزیره سیسیل یا سیسیلی منطقه ای است که دو طراح این برند لوکس، دومنیکو دولچه، که خود اهل سیسیل است و استفانو گابانا از این جزیره برای کارهایشان الهام زیادی گرفته اند.


ویدیو : کلکسیون تابستانه «دولچه و گابانا» با طرح لیمو