صدام حسین در حرم امام رضا (ع) ! : در عکس زیر که متعلق به سال 1354 است، صدام ...


در عکس زیر که متعلق به سال 1354 است، صدام حسین (معاون رئیس جمهور عراق) در حال اقامه نماز در کنار ضریح امام رضا(ع) است. در عکس زیر که متعلق به سال 1354 است، صدام حسین (معاون رئیس جمهور عراق) در حال اقامه نماز در کنار ضریح امام رضا(ع) است.


امام حسین , حرم امام حسین , دانشگاه امام حسین


منبع:
شفاف


ویدیو : صدام حسین در حرم امام رضا (ع) !