بازی Shift1 : بازی شیفت یک بازی جالب و فکری سرگرم کننده است که شما باید در ...


بازی شیفت یک بازی جالب و فکری سرگرم کننده است که شما باید در آن شخص را با استفاده از ترفندهای دکمه Shift و پیدا کردن راه درست به درب خروجی برسانید.    


پادشا: بازی شیفت یک بازی جالب و فکری سرگرم کننده است که شما باید در آن شخص را با استفاده از ترفندهای دکمه Shift و پیدا کردن راه درست به درب خروجی برسانید.

در این بازی دکمه Shift نقش مهمی دارد و بسیار به کار می آید. کاربرد این دکمه به این گونه است که با هر بار فشار دادن Shift جایگاه شما بر عکس شده و روی زمین زیر پای شخص دوران کرده به طوری که سقف زیر پایتان به زمین شما تبدیل می شود!

برای شروع بازی ابتدا بر روی عکس زیر کلیک کنید.

بازی , دانلود بازی , بازی آنلاین


ویدیو : بازی Shift1