بازداشگاه موقت و عجیب چینی ها +عکس : در این بازداشتگاه موقت در سال 1880 میلادی ...


در این بازداشتگاه موقت در سال 1880 میلادی دست و پای متهم را به نردبان مخصوص می بستند تا زمان محاکمه نهایی متهم فرارسد. جوان و تاریخ: در این بازداشتگاه موقت در سال 1880 میلادی دست و پای متهم را به نردبان مخصوص می بستند تا زمان محاکمه نهایی متهم فرارسد.

عجیب ترین رسم چینی ها لمس سینه عروس , مسابقات عجیب چینی , غذاهای عجیب چینی


ویدیو : بازداشگاه موقت و عجیب چینی ها +عکس