فیلم های پرفروش سال 2011 + عکس : سال 2011 سال موفقیت فیلم‌های دنباله‌ای و در ...


سال 2011 سال موفقیت فیلم‌های دنباله‌ای و در صدر آن‌ها «هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت 2» در گیشه‌های فروش بازار جهانی بود.  سال 2011 سال موفقیت فیلم‌های دنباله‌ای و در صدر آن‌ها «هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت 2» در گیشه‌های فروش بازار جهانی بود.ویدیو : فیلم های پرفروش سال 2011 + عکس