نادر شاه

زندگینامه مختصری از نادر شاه افشار


زندگینامه مختصری از نادر شاه افشارزندگینامه مختصری از نادر شاه افشارنادر شاه افشار از ایل افشار بود او از مشهورترین پادشاهان ایران بعد از اسلام است ، ابتدا نادر قلی یا ندرقلی نامیده می شد . موقعی که افغانها و روس ها و عثمانی ها از اطراف بایران دست انداخته بودند و مملکت در نهایت هرج و مرج بود یک عده سوار با خود همراه کرد و به طهماسب صفوی که کین پدر برخواسته بود همراه شد فتنه های داخلی را خواباند افغانها را هم بیرون ریخت. شاه طهماسب صفوی از شهرت و اعتبار نادر در بین مردم دچار رشک و حسادت گشت و برای نشان دادن قدرت خود با لشکری بزرگ به سوی عثمانی تاخت و در آن جنگ هزاران سرباز ایرانی را در جنگ چالدران بدلیل عدم توانایی به کشتن داد و خود از میدان جنگ گریخت. نادر با سپاهی اندک و خسته از کارزار از مشرق به سوی مغرب ایران تاخت و تا قلب کشور عثمانی پیش رفت و سرزمینهای بسیاری را به خاک ایران افزود و از آنجا به قفقاز تحت اشغال روس ها رفت که با کمال تعجب دید روسها خود پیش از روبرو شدن با او پا به فرار گذاشته اند در مسیر بر گشت در سال 1148 در دشت مغان در مجلس ریش سفیدان ایران از فرماندهی ارتش استعفا نمود و دلیلش اعمال پس پرده خاندان صفوی بود . خود عازم مشهد شد در نزدیکی زنجان سوارانی نزدش آمدند و خبر آوردند که مجلس به لیاقت شما ایمان دارد و در این شراط بهتر است نادر همچنان ارتش دار ایران باقی بماند و کمر بند پادشاهی را بر کمرش بستند. او  سه بار به هند اخطار نمود که افسران اشرف افغان ... نادر شاه

سخنان زیبا و آموزنده نادر شاه افشار


سخنان زیبا و آموزنده نادر شاه افشارمطالب آموزنده, سخنان نادرشاه افشار   میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش اکتفا کنند . نادر شاه افشار   ∞∞∞∞∞∞∞∞ جملات قصار ∞∞∞∞∞∞∞∞   سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام . نادر شاه افشار   ∞∞∞∞∞∞∞∞ مطالب آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞   تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم . نادر شاه افشار   ∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان آموزنده نادر شاه افشار ∞∞∞∞∞∞∞∞   باید راهی جست در تاریکی شبهای عصیان زده سرزمینم همیشه به دنبال نوری بودم نوری برای رهایی سرزمینم از چنگال اجنبیان ، چه بلای دهشتناکی است که ببینی همه جان و مال و ناموست در اختیار اجنبی قرار گرفته و دستانت بسته است نمی توانی کاری کنی اما همه وجودت برای رهایی در تکاپوست تو می توانی این تنها نیروی است که از اعماق و جودت فریاد می زند تو می توانی جراحت ها را التیام بخشی و اینگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم به امید سرفرازی ملتی بزرگ . نادر شاه افشار   ∞∞∞∞∞∞∞∞ مطالب آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞   از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است . نادر شاه افشار   ∞∞∞∞∞∞∞∞ جملات قصار ∞∞∞∞∞∞∞∞   اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید . نادر شاه افشار   ∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان نادرشاه افشار ∞∞∞∞∞∞∞∞   خردمندان ...

«نادر شاه» و خدمات نادرش


«نادر شاه» و خدمات نادرش«فیل از شتر بزرگتر است، پس اگر جنگی بین فیل و شتر دربگیرد، فیل برنده می شود. حالا چه می شود کرد که در این جنگ شتر برنده شود؟» احتمالا نادرشاه با شروع جنگ «کرنال» دائما داشت این معما را در ذهنش بالا و پایین می کرد. همشهری جوان: «فیل از شتر بزرگتر است، پس اگر جنگی بین فیل و شتر دربگیرد، فیل برنده می شود. حالا چه می شود کرد که در این جنگ شتر برنده شود؟» احتمالا نادرشاه با شروع جنگ «کرنال» دائما داشت این معما را در ذهنش بالا و پایین می کرد. فیل های پرشمار سواره نظام هندی ها را می دید. به شترهای سواره نظام خودش نگاه می کرد و به فکر چاره بود تا پیروز میدان شود.راهکار او این بود: توپخانه را جلوی سپاه بگذارند . سپس بر روی شترها تنورهایی نصب کنند و در آنها روغن مشتعل بریزند و بعد توپ ها را شلیک کنند. با این کار شترها وحشتزده می شدند و نعره می کشیدند و به سمت مقابل می دویدند و از نعره و هجوم آنها فیل ها می ترسیدند و رم می کردند. اتفاق افتاد. وحشت فیل ها باعث به هم ریختن صفوف هندی ها شد و سپاهیان نادر توانستند از این به هم ریختگی استفاده کنند و هندی ها را شکست بدهند. نادرشاه یک نظامی درجه یک بود. اما او صرفا یک نظامی نبود. او خارج از جبهه های جنگ هم کارهایی کرد که آثار بعضی از آنها تا امروز مانده.پلکان نادریاگر به قوچان بروید، در حوالی جاده قدیم قوچان به دره گز و در شرق روستای کپکان، در دامنه جنوبی کوه های الله اکبر، یک جاده سنگفرش طویل می ...

از نادر شاه افشار چه می دانید؟


از نادر شاه افشار چه می دانید؟نادر جنگجویی ساده كه از بین مردم عادی برخاسته بود و انتساب به هیچ خانواده بزرگ و هیچ سابقه درخشانی او را در دایره امراء و حكام عصر نیاورده بود. پادشا: نام: نادرقلی یا نَدَرقلیدوران: ۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶ خورشیدی - ۱۱۴۸ تا ۱۱۶۰ (قمری) (۱۲ سال)لقب(ها): نادرقلی بیگ - تهماسبقلی خان - نایب‌السلطنه - نادر شاهزادروز:  ۲ آذر ۱۰۶۷ - ۱۱۰۰ (قمری)زادگاه: ابیورد (درگز کنونی)مرگ: ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۱۶۰ - ۲۸ خرداد ۱۱۲۶[۱] یا ۳۰ خرداد (۶۰ سالگی)محل مرگ: قوچان (شمال خراسان)آرامگاه: مشهدپیش از: عادل‌شاه افشارپس از: شاه عباس سومهمسران: رضیه خانم - ستاره و...دودمان: بنیانگذار سلسله افشاریهنادر جنگجویی ساده كه از بین مردم عادی برخاسته بود و انتساب به هیچ خانواده بزرگ و هیچ سابقه درخشانی او را در دایره امراء و حكام عصر نیاورده بود.پدرش امام قلیپوستین دوزی از نواحی ابیورد بود كه زندگی فقیرانه یی داشت و گویند زمستانو تابستان پوستین می پوشید.عشیره او تیره یی از طوایف تركمان افشار قرخلو بود كه از عهد صفویه به نواحی شمالی خراسان كوچ داده شده بود.شرایطپیش از به قدرت رسیدن نادر به زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی بی لیاقت برمی گردد كه بی لیاقتی او باعث شده بود ایران با ضلالت به دست افغانها بیفتد .جوانی تا به قدرت رسیدن نادرشاه افشار:نادردر حوالی دستگرد دره گز به دنیا آمد (1100)و در سالهای جوانی_حدود 17سالگی_ در تاخت و تازی كه ازبكان به آن حدود كردند به اسارت آنها افتاد ...

ویدیو مرتبط

جمجمه نادر شاه افشار بعد از نبش قبر


جمجمه نادر شاه افشار بعد از نبش قبرتصویر زیر منسوب به جمجمه سر نادر شاه افشار است که در زمان خاک برداری آرامگاه و بازسازی آن بیرون آورده شد و مجددا به خاک بردند  تصویر زیر منسوب به جمجمه سر نادر شاه افشار است که در زمان خاک برداری آرامگاه و بازسازی آن بیرون آورده شد و مجددا به خاک بردند. نادرشاه افشار سر سلسله دوره افشاریه بوده است.نادرشاه افشار یکی از مشهورترین پادشاهانی مانند کورش کبیر است که بر ایران سلطنت کرد. در زمان خاک برداری آرامگاه وی استخوانها و جمجمه با جا مانده از پیکر وی از خاک بیرون آمد. جمجمه نادرشاه در میان استخوانهای پیکر او که به هنگام خاک برداری در ساختمان آرامگاه جاودانه وی بیرون آورده شد ،پس از تعمیر ساختمان دوباره در خوابگاه جاودانگی اش آرام گرفت.   نادرقلی ملقب به تهماسب قلی خان و نادر شاه افشار از ایل افشار خراسان از 1114 تا 28 خرداد 1126 خورشیدی، پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران، پس از اسلام است و بسیاری از مورخین او را قدرتمندترین پادشاه ایرانی بعد اسلام می دانند. موقعی که افغانها و روس ها و عثمانی ها از اطراف بایران دست انداخته بودند و مملکت در نهایت هرج و مرج بود یک عده سوار با خود همراه کرد و به طهماسب صفوی که کین پدر برخواسته بود همراه شد فتنه های داخلی را خواباند افغانها را هم بیرون ریخت. شاه طهماسب صفوی از شهرت و اعتبار نادر در بین مردم دچار رشک و حسادت گشت و برای نشان دادن قدرت خود با لشکری بزرگ ...

داستانک: شگرد پسرک در مقابل نادر شاه


داستانک: شگرد پسرک در مقابل نادر شاهزمانی که نادر شاه افشار عزم تسخیر هندوستان داشته در راه کودکی را دید که به مکتب می‌رفت... زمانی که نادر شاه افشار عزم تسخیر هندوستان داشته در راه کودکی را دید که به مکتب می‌رفت. از او پرسید: پسر جان چه می‌خوانی؟قرآن.- از کجای قرآن؟- انا فتحنا….نادر از پاسخ او بسیار خرسند شد و از شنیدن آیه فتح فال پیروزی زد.سپس یک سکه زر به پسر داد اما پسر از گرفتن آن اباکرد.نادر گفت: چر ا نمی گیری؟گفت: مادرم مرا می‌زند می‌گوید تو این پول را دزدیده ای.نادر گفت: به او بگو نادر داده است.پسر گفت: مادرم باور نمی‌کند.می‌گوید: نادر مردی سخاوتمند است. او اگر به تو پول می‌داد یک سکه نمی‌داد. زیاد می‌داد.حرف او بر دل نادر نشست. یک مشت پول زر در دامن او ریخت.از قضا چنانچه مشهور تاریخ است در آن سفر بر حریف خویش محمد شاه گورکانی پیروز شد.منبع: داستانک

عکس قدیمی از استخوان‌های نادر شاه افشار


عکس قدیمی از استخوان‌های نادر شاه افشاردر ادامه ساخت وسازهای انجمن آثار ملی،طرح مقبره نادر شاه در اسفند 1333 به مسابقه گذاشته شد. در مرداد 1334 ،طرح هوشنگ سیحون به عنوان برنده مسابقه اعلام شد. مشرق: در ادامه ساخت وسازهای انجمن آثار ملی،طرح مقبره نادر شاه در اسفند 1333 به مسابقه گذاشته شد. در مرداد 1334 ،طرح هوشنگ سیحون به عنوان برنده مسابقه اعلام شد.همزمان با ساخت مقبره طرح مجسمه نادر شاه به استاد ابالحسن صدیقی سفارش داده شد.ساختمان آرامگاه نادر شاه افشار در استان خراسان رضوی و شهر مشهد ، شامل تالار مقبره ، دو موزه یکی برای جنگ افزار زمان نادر و یکی جهت اسلحه زمان ماقبل نادر و برج مرتفعی برای برپا کردن مجموعه مجسمه نادر سوار بر اسب قزل باش ها که اشاره به سپاهیان نادر است.

تولد یک نمونه نادر از الاغ


تولد یک نمونه نادر از الاغ          یک کره الاغ عجیب که پاهای آن همانند پاهای گورخر راه راه است در یک مرکز حفاظت از حیات وحش در «داولونگا» واقع در کانادا متولد شد.   این کره الاغ عجیب حدود که یک هفته قبل به دنیا آمده به عنوان یک گونه نادر از «زدانک» (Zedonk) معرفی شده است. «زدانکها» گونه غیرمعمولی بین الاغها و گورخرها هستند.   این کره زدانک جدید از یک پدر گورخر و یک مادر الاغ متولد شده و در پاها و صورت آن راه راههای سیاه دیده می شود.   به گفته محققان، زدانکها در سطح کروموزمی بسیار مورد توجه جانورشناسان قرار دارند.   این گونه ها برخلاف قاطرها (ترکیب الاغ و اسب) به سختی می توانند سلامت خود را حفظ کرده و به حیات خود ادامه دهند و به همین دلیل بسیار نادرند.   یک الاغ ۶۲ کروموزم دارد درحالی که یک گورخر بین ۳۲ تا ۴۶ کروموزم (براساس نوع گونه) دارد.   این درحالی است که تعداد کروموزمهای زدانکها رقمی بین این دو تعداد است.   این تفاوتهای کروموزمی موجب می شود که زدانکهای ماده به سختی قادر به تولید مثل باشند و زدانکهای نر کاملا عقیم می شوند.   این کره زدانک، ماده است و از زمان تولدش بسیار مورد توجه داوطلبانی قرار گرفته است که در این مرکز حافظت حیات وحش کار می کنند...../تحلیل:جام جم

مكارم شیرازی: كوروش اگر می‌توانست شاه را نجات می‌داد


مكارم شیرازی: كوروش اگر می‌توانست شاه را نجات می‌داد    این مرجع تقلید تصریح كرد: حالا ما اینها را رها كنیم و دنبال كوروش كبیر بیفتیم، چقدر این كار نادرست است اگر كوروش می‌توانست نجات دهد، شاه را نجات می‌داد، شاه هم به عنایت كوروش چسبید و به جایی نرسید، ما نباید این رنگ مذهبی انقلاب را كمرنگ كنیم، این اشتباه است. فارس: یكی از مراجع تقلید قم با اشاره به اینكه انقلاب را با بهره‌گیری از عاشوراها و جنگ تحمیلی را با رمز یازهرا (س) و یا مهدی (عج) پیروز شدیم، گفت: حالا ما اینها را رها كنیم و دنبال كوروش كبیر بیفتیم، اگر كوروش می‌توانست نجات دهد، شاه را نجات می‌داد. آیت‌الله ناصر مكارم‌شیرازی پیش از ظهر امروز در درس خارج خود كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به حدیثی از رسول گرامی اسلام (ص) گفت: ما هرچه در برنامه‌های انقلاب داشتیم از نیروی مذهب بود و همانگونه كه عرض كردم جنگ با رمز یازهرا، یا مهدی و خواندن زیارت عاشورا در سنگرها و خواندن نماز شب، دعای كمیل و دعای ندبه همراه بود و اینها بود كه موجب شد كه جنگ را پیروز شدیم. وی گفت: خود انقلاب اسلامی با عاشوراها و نیروی مذهب شروع شد و الان هم اگر دشمن به ما حمله نمی‌كند از همین نیرو می‌ترسد، می‌گوید اگر به این كشور حمله كند بسیجیان كفن‌پوش، سپاه آماده و ارتش با ایمان به میدان می‌آیند و پروایی هم از جان دادن ندارند. این مرجع تقلید تصریح كرد: حالا ما اینها را رها كنیم و دنبال كوروش كبیر بیفتیم، چقدر این كار نادرست است اگر كوروش می‌توانست نجات ...

دومین پلنگ نادر دنیا در کهگیلویه کشته شد


دومین پلنگ نادر دنیا در کهگیلویه کشته شد   دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه و بویراحمد کشته شدن دومین پلنگ نادردنیا در شهرستان بهمئی این استان را تایید کرد. حجت الاسلام سید محمد موسوی پوردادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: «پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.» وی تعداد متهمان این پرونده را دو نفر عنوان و اظهار داشت متهمان بازداشت شده بعد از قرار وثیقه قانونی آزاد و پرونده در شرف ارسال از ناحیه دادسرا به دادگاه است. دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه و بویراحمد افزود به سازمان محیط زیست تذکر داده ایم تا وضعیت قضایی چنین مواردی مشخص نشده گزارشی ارائه ندهند. موسوی پور در پاسخ به این سوال که گفته می شود پلنگ نادر سوم دنیا در شهرستان بهمئی متاسفانه کشته شده است؟ خاطرنشان کرد: شایعاتی در این ارتباط عنوان می‌شود اما تاکنون گزارش مستندی در این ارتباط به دستگاه قضا ارائه نشده است. گفتنی است شهرستان بهمئی واقع در منطقه گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد شده که پناهگاه‌های متعددی از حیوانات نادر دنیا دارد اما متاسفانه توجهی ویژه به این منطقه صورت نمی‌گیرد.... / ایلنا