دعای معراج

فضیلت و ثواب خواندن و همراه داشتن دعای معراج +متن دعا


فضیلت و ثواب خواندن و همراه داشتن دعای معراج +متن دعااز رسول اکرم صلى الله علیه و آله منقول است آن شبى که مرا به معراج بردند از تمامى آسمانها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم و آنچه دیدم بودم و با خداى تعالى بى واسطه سخن گفتم و مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم یا جبرئیل این چه دعائى است که جمله فرشتگان مى خوانند؟ گفت یا محمد صلى الله علیه و آله این همان دعایى است که از جانب حق به شما آوردم و خداى تعالى مى فرماید که هر که از آدم تا خاتم این دعا را بخواند یا با خود دارد عزیز و مکرم گردد و حاجتش برآورده شود حق تعالى هیچ حجاب در میان او و خودش نگذارد و او را از جمیع بلایا محفوظ فرماید و اگر از آدم تا خاتم جمع شوند و جمیع دریاها مرکب گردد و آسمان و زمین کاغذ شود چندان نویسنده که همه فرشتگان مانده شوند و دریا خشک شود و آسمان و زمین تمام شود نمى تواند ثواب این دعا را بنویسند و از هزار یکى نوشته نشود و خواننده و دارنده این دعا را تنگى دست ندهد و تا روز اجل بستگى در کار وى نشود و در روز قیامت حساب را از وى بردارند و بى حساب داخل بهشت شود. یا محمد دارنده و خواننده این دعا رستگارى یابد. هر کس در عمر خود این دعا را یک بار بخواند و اگر نتواند گوش بدهد یا با خود دارد چنان باشد که چهل هزار ختم قرآن کرده باشد و چهل هزار حج کرده باشد و چهل هزار گوسفند قربانى کرده و چهل هزار بنده آزاد کرده و چهل هزار مسکین را طعام داده و چهل هزار برهنه را پوشیده باشد و تورات موسى و انجیل عیسى و زبور داوود و فرقان ... دعای معراج

دعای توسعه رزق و روزی و ادای قرض


دعای توسعه رزق و روزی و ادای قرضحضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمودند : قسم به آن خدایی را که من را مبعوث فرموده هرکسی این دعا را همراه خود داشته باشد یا در دکان و یا در منزل خود گذارد فقر او به ثروت و وسعتِ رزق و روزی مبدل شود ( ان شاء الله ) یا اللهُ یا رَبِّ یا حَیُّ یا قَیّوم یا ذَالجَلالِ وَ الاکرام اَسئَلُکَ بِاسمِکَ اَلعَظیم  اَلاَعظَم اَن تَرزُقَنی  رَزقاً   حَلالاً طَیِّباً بِرَحمَتِکَ الواسِعَه  « یا اَرحَمَ الرّاحِمِین »   ای خدا ای پروردگار ای زنده ای پاینده ای دارای شکوه و بزرگواری از تو میخواهم به نام تو که بسیار بزرگ و بزرگترین است اینکه روزی کنی مرا ، رزقی حلال و پاک ، برحمت گسترده ات ای مهربان ترین مهربانان.       درمان فقر و دعای رزق و روزی   بسمه تعالی   درمان فقر:   هر کس سوره ی قارعه را بنویسد وبا خود همراه داشته باشد اگر معیشت وزندگی بر او تنگ وسخت باشد زندگی بر او اسان خواهد شد   دعای رزق و روزی:   هر کس سوره ی صافات را در هر روز جمعه بخواند خداوند در دنیا به او رزق وروزی زیاد ومخصوصی خواهد رسانید که نه شیطان ونه هیچ ظالمی در او تصرف نتوانند کرد.   خواص دنیوی سوره ذاریات     بسمه تعالی   سوره ذاریات   1- هر كس این سوره را تلاوت كند لااقل یكبار درهر روز بخواند، ثروت حلال برای او به هم رسد بطوری كه متحیر گردد.   2- از امام صادق (ع): هر كس این سوره را روز یا شبش بخواند خدا معیشت او را اصلاح فرماید واورا ...

دعای نجات از تنگناها


دعای نجات از تنگناها      رسول اکرم (ص) فرموده است: «هر کس زیاد ذکر «استغفرالله ربی و اتوب الیه» گوید، خداوند گره غمهای او را بگشاید، و از هر تنگنایی بیرونش برد، و از آن جا که گمانش را هم نمی برد، روزیش رساند.            

دعای بسیار مجرب برای ادای قرض


دعای بسیار مجرب برای ادای قرض        «معاذبن جبل» گوید: روز جمعه ای از نماز با رسول خدا (ص) بازماندم، حضرت فرمود: چه عاملی تو را از نماز جمعه بازداشت؟ عرض کردم. ای رسول خدا! یوحنای طلبی از من داشت و در خانه من در انتظارم بود ترسیدم که مرا باز دارد حضرت فرمود: آیا دوست داری که خدا قرض تو را رد نماید؟ گفتم: آری ای رسول خدا. حضرت فرمود: آیه 25 و 26 سوره آل عمران از (قل اللهم مالک الملک...) تا بغیر حساب را بخوان سپس بگو - یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهاما تعطی منهما ما تشاء و تمنه منهما ما تشاء اقض عنی دینی- ای رحمان دنیا و آخرت، ای رحیم دنیا و آخرت، به هر که بخواهی عطا می کنی و از هر که بخواهی منع می نمایی، بدهکاریم را ادا کن. هرگاه چنین کنی اگر به گنجایش زمین از طلا قرض داشته باشی، خداوند ادا فرماید.          

ویدیو مرتبط

دعای تحویل سال نو


دعای تحویل سال نو    يا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار  Oh reformer of hearts and mindsای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها ******* يا مُدبِّرَ الليلِ و النَّهار Director of day and nightای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها*******يا مُحوِّلَ الحَولِ و الأحوال and transformer of conditionsای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت*******حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال Change ours to the best in accordance with your willحال ما را به بهترین حال دگرگون فرما  

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای اول


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای اولنیایش اولاز دعاهاى امام سجاد است هنگامى كه‌ دعا مى كرد در‌ آغاز ‌آن ستایش خداى عزوجل مى نمود پس‌ مى فرمود̶    سپاس خدائى را‌ كه‌ اول است ‌و‌ پیش از‌ او‌ اولى نبوده (مبدء هر‌ موجودى است) ‌و‌ آخر است ‌و‌ پس‌ از‌ او‌ آخرى نباشد (مرجع همه ‌ى‌ اشیاء است)̶    خدائى كه‌ دیده هاى بینندگان از‌ دیدنش (در دنیا ‌و‌ آخرت) ناتوانند ‌و‌ اندیشه هاى وصف كنندگان از‌ عهده ‌ى‌ وصفش برنیایند̶    به قدرت ‌و‌ توانائى خود آفریدگان را‌ آفرید ‌و‌ آنان را‌ به‌ اراده ‌و‌ خواست خویش به‌ وجود آورد̶    سپس آنان را‌ در‌ راه اراده ‌و‌ خواست خویشتن روان گردانید ‌و‌ در‌ راه محبت ‌و‌ دوستى به‌ خود برانگیخت در‌ حالیكه توانائى ندارند تاخیر نمایند آنچه را‌ كه‌ ایشان را‌ به‌ ‌آن جلو انداخته ‌و‌ نمى توانند پیش اندازند آنچه را‌ كه‌ ایشان را‌ از‌ ‌آن عقب خواسته  ̶    و از‌ رزقى كه‌ عطا فرموده هر‌ جاندارى را‌ روزى معلومى قرار داده است (به طوریكه) به‌ هر‌ كس از‌ آنان فراخى ‌و‌ فراوانى داده كاهنده اى نمى كاهد ‌و‌ هر‌ كه‌ را‌ كاسته افزاینده اى نمى افزاید (جز خدا نتواند ‌آن را‌ زیاد ‌و‌ كم گرداند)̶    پس از‌ براى او‌ (هر یك از‌ ایشان) در‌ زندگى مدتى معلوم تعیین ‌و‌ پایانى معین قرار داده كه‌ با‌ روزهاى زندگیش به‌ سوى ‌آن پایان گام برمى دارد ‌و‌ با‌ سالهاى روزگارش به‌ ‌آن نزدیك مى شود تا‌ چون به‌ پایانش نزدیك شود ‌و‌ حساب عمر ‌و‌ زندگیش را‌ تمام بستاند او‌ را‌ به‌ آنچه خوانده از‌ پاداش ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دوم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دومنیایش دوماز دعاهاى امام علیه السلام است پس‌ از‌ این ستایش در‌ درود بر‌ رسول خدا صلى الله علیه ‌و‌ آله̶    و سپاس خداى را‌ كه‌ به‌ محمد پیامبرش- صلى الله علیه ‌و‌ آله- بر‌ ما‌ منت نهاد (او را‌ به‌ ما‌ ارزانى داشت) منتى كه‌ امتهاى گذشته ‌و‌ مردمان پیش از‌ ما‌ از‌ ‌آن بى بهره بودند به‌ قدرت ‌و‌ توانائى كه‌ از‌ چیزى هر‌ چند بزرگ باشد ناتوان نیست، ‌و‌ چیزى از‌ ‌آن نمى رهد اگر چه خرد باشد،̶    و ما‌ را‌ آخرین همه ‌ى‌ كسانى كه‌ آفریده قرار داد ‌و‌ (بعضى از) ما‌ (ائمه اطهار علیهم السلام) را‌ بر‌ كسانى (كفار ‌و‌ منافقین) كه‌ (دین خدا را) انكار كرده اند گواه گردانید ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ نعمت خود بر‌ كسانى كه‌ اندك بودند فزونى بخشید،̶    بار خدایا درود فرست بر‌ محمد كه‌ بر‌ وحى ‌و‌ پیغام تو‌ درستكار بود ‌و‌ برگزیده ‌ى‌ تو‌ از‌ آفریدگانت، ‌و‌ دوست تو‌ از‌ بندگانت، ‌و‌ پیشواى رحمت ‌و‌ مهربانى، ‌و‌ پیشاهنگ خیر ‌و‌ نیكى، ‌و‌ كلید (افزونى و) بركت،̶    همچنانكه او‌ براى انجام فرمان تو‌ خود را‌ آماده نمود،̶    و در‌ راه (رساندن احكام دین) تو‌ تن خویش را‌ آماج (هر گونه) آزار ساخت،̶    و در‌ دعوت به‌ سوى تو‌ با‌ خویشاوندانش (زیر بار نمى رفتند) دشمنى آشكار نمود،̶    و در‌ راه رضا ‌و‌ خوشنودیت با‌ قبیله اش كارزار كرد،̶    و در‌ زنده (برپا) داشتن دین تو‌ از‌ خویشانش دورى گزید،̶    و نزدیكان (خویشان) را‌ بر‌ اثر انكارشان (تو را) دور گردانید،̶    و دوران (بیگانگان) ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سوم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سومنیایش سوماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ درود بر‌ نگهداران عرش ‌و‌ هر‌ فرشته ‌ى‌ مقرب̶    بار خدایا ‌و‌ نگهداران عرشت كه‌ از‌ تسبیح ‌و‌ منزه نمودن تو‌ سست نمى شوند، ‌و‌ از‌ تقدیس ‌و‌ مبرى گردانیدن تو‌ به‌ ستوه نمى آیند، ‌و‌ از‌ پرستش تو‌ مانده نمى شوند، ‌و‌ تقصیر ‌و‌ كوتاهى بر‌ كوشش در‌ (باره ى) امر ‌و‌ فرمان تو‌ اختیار نمى نمایند، ‌و‌ از‌ شیفتگى به‌ سوى تو‌ غفلت ‌و‌ فراموشى ندارند،̶    و اسرافیل صاحب صور (: چیزى كه‌ در‌ ‌آن مى دمد) كه‌ چشم گشوده ‌و‌ بر‌ هم نمى نهد منتظر دستور ‌و‌ فرمان تست تا‌ به‌ دمیدن (در صور) افتادگان گر ‌و‌ گورها را‌ آگاه گرداند (مردگان را‌ زنده نماید)،̶    و میكائیل كه‌ نزد تو‌ داراى منزلت ‌و‌ از‌ طاعت ‌و‌ بندگیت صاحب مقام بلند است،̶    و جبرئیل امین ‌و‌ درستكار بر‌ وحى (و پیام تو)، ‌و‌ پیروى شده ‌ى‌ در‌ آسمانها، ‌و‌ ارجمند در‌ پیشگاه ‌و‌ مقرب در‌ نزد تو‌ است،̶    و روح (نام فرشته ایست) كه‌ موكل ‌و‌ گماشته بر‌ فرشتگان حجابها است،̶    و روح ‌آن (فرشته اى) كه‌ از‌ عالم امر (اسرار) تو‌ است بر‌ آنها درود فرست، ‌و‌ بر‌ فرشتگانى كه‌ پائین تر از‌ آنانند: آنها كه‌ در‌ آسمانهایت جا دارند، ‌و‌ بر‌ رساندن پیغامهایت درستكارند،̶    و فرشتگانى كه‌ از‌ هیچ كوشش خستگى ‌و‌ از‌ هیچ رنج ماندگى ‌و‌ سستى به‌ آنها رونمى آورد، ‌و‌ شهوات ‌و‌ خواهشها آنان را‌ از‌ تسبیح تو‌ بازنمى دارد ‌و‌ فراموشى كه‌ پیدایش ‌آن از‌ غفلتها ‌و‌ بى خبریها ...

دعای سفر


دعای سفر    وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و آیة‌الكرسى بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا را بخواند: اَللّهُمَّ اِنّى اَسْتَوْدِعُكَ الْیَوْمَخدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم نَفْسِى وَ اَهْلى وَ مالى وَ وُلْدى وَ مَنْ كانَ مِنّى بِسَبیلٍ الشّاهِدَ مِنْهُمْ وَالْغآئِبَخودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حاضرشان و غائبشان را اَللّهُمَّ احْفَظْنا بِحِفْظِ الاِْیْمانِ وَاحْفَظْ عَلَیْناخدایا حفظ كن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فى رَحْمَتِكَ وَلا تَسْلُبْنا فَضْلَكَ اِنّا اِلَیْكَ راغِبُونَ.خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم. اَللّهُمَّ اِنّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثآءِ السَّفَرِ وَ كابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوَّءِ الْمَنْظَرِ فِى الاْهْلِ وَالْمالِ وَالْوَلَدِ فِى الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ.خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و آخرت. اَللّهُمَّ اِنّى اَتَوَجَّهُ اِلَیْكَ هذَا التَّوَجُّهَ طَلَباً لِمَرْضاتِكَ وَ تَقَرُّباً اِلَیْكَ.خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جستن به درگاهت هستم. [اَللّهُمَّ] فَبَلِّغْنى ما اُؤَمِّلُهُ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهارم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهارمنیایش چهارماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ درود بر‌ پیروان پیغمبران ‌و‌ ایمان آورندگان به‌ ایشان̶    بار خدایا ‌و‌ پیروان پیغمبران ‌و‌ ایمان آورندگان به‌ ایشان از‌ اهل زمین كه‌ از‌ روى غیب ‌و‌ پنهانى (در دل) ایمان آوردند در‌ ‌آن هنگام كه‌ دشمنان به‌ تكذیب ‌و‌ دروغ پنداشتن ایشان معارضه نموده روبرو شدند ‌و‌ ‌آن هنگام كه‌ (مومنان) به‌ سبب حقایق ایمان به‌ پیامبران علاقمند بودند،̶    در هر‌ روزگار ‌و‌ زمانى كه‌ در‌ ‌آن پیغمبرى فرستادى ‌و‌ براى اهل ‌آن دلیل ‌و‌ راهنمائى گماشتى از‌ زمان آدم (ابوالبشر) تا‌ حضرت محمد- صلى الله علیه ‌و‌ آله- از‌ پیشوایان هدایت ‌و‌ رستگارى، ‌و‌ جلوداران اهل تقوى ‌و‌ پرهیزكارى كه‌ بر‌ همه ‌ى‌ آنها سلام ‌و‌ درود باد، آنان را‌ از‌ خود به‌ آمرزش ‌و‌ خوشنودى یاد فرم̶    بار خدایا ‌و‌ بخصوص اصحاب ‌و‌ یاران محمد (صلى الله علیه ‌و‌ آله) آنانكه همراه بودن (با ‌آن حضرت) را‌ نیكو به‌ پایان بردند ‌و‌ آنانكه براى یارى او‌ در‌ جنگ شجاعت ‌و‌ دلاورى برجسته اى آشكار ساختند ‌و‌ او‌ را‌ یارى كردند ‌و‌ به‌ ایمان آوردن به‌ او‌ شتافتند ‌و‌ به‌ دعوتش پیشى گرفتند ‌و‌ دعوت او‌ را‌ ‌آن هنگام كه‌ برهان رسالتها (پیامها)ى خود را‌ به‌ گوششان رساند پذیرفتند،̶    و در‌ راه آشكار ساختن دعوت او‌ (به راه حق) از‌ زنان ‌و‌ فرزندان دورى نمودند، ‌و‌ در‌ استوار كردن پیامبرى او‌ با‌ پدران ‌و‌ فرزندان (خودشان) جنگیدند ‌و‌ به‌ واسطه ‌ى‌ وجود ‌آن حضرت ...