تسلیت رحلت رسول اکرم

به مناسبت سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)


به مناسبت سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)رحلت حضرت رسول اکرم (ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع) سلام بر تو ای فرستاده خوبی ها، ای مهربانترین فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمین فرا خوانده شدی تا انسان را با معنای واقعی اش آشنا کنی. تو، آفتاب روشن حقیقت بودی در شام تیره زندگی. از مشرق دلها برآمدی و اکنون، آسمان تب دار غروب جانگداز توست.در سال یازدهم هجرت رسول اكرم (ص) در آخرین سفرحج (در عرفه)، در مكه و در غدیرخم، در مدینه قبل از بیمارى و بعد از آن در جمع یاران و یا در ضمن ‏سخنرانى عمومى، با صراحت و بدون هیچ ابهام، از رحلت ‏خود خبر داد. چنان كه قرآن رهروان رسول خدا (ص) را آگاه ساخته بود كه ‏پیامبر هم در نیاز به خوراك و پوشاك و ازدواج و وقوع بیمارى و پیرى مانند دیگر افراد بشر است و همانند آنان خواهد مرد.  پیامبر اكرم (ص) یك ماه قبل از رحلت فرمود:" فراق نزدیك شده و بازگشت ‏به سوى خداوند است. نزدیك است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت  نمایم و من دو چیز گران در میان شما مى ‏گذارم و مى ‏روم: كتاب خدا و عترتم، و خداوند لطیف و آگاه به  من خبر داد كه این دو هرگز از یكدیگر جدا نشوند تا كنار حوض كوثر برمن ‏وارد شوند. پس خوب بیندیشید چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود."در حجه ‏الوداع در هنگام رمى‏ جمرات فرمود: "مناسك خود را از من ‏فرا گیرید، شاید بعد از امسال دیگر به حج نیایم و هرگز مرا دیگر در این جایگاه نخواهید دید."روزى به آن حضرت خبر دادند كه مردم از وقوع مرگ شما اندوهگین ‏و نگرانند. پیامبر ... تسلیت رحلت رسول اکرم

اس ام اس تسلیت رحلت پیامبر اکرم(ص)-5


اس ام اس تسلیت رحلت پیامبر اکرم(ص)-5اس ام اس رحلت پیامبر   رحلت پیامبر اعظم، معراج وصال اوست با حضرت دوست. رحلت جانسوزش را به عاشقان رسالتش تسلیت می گوییم.   •. •. •. •. • پیام تسلیت رحلت پیامبر •. •. •. •. • نه تنها ماتم جان سوز پرچمدار توحید استکه هستى شد سیه پوش امام ممتحن امشبگهى گریم ز داغ جانگداز حضرت خاتم گهى نالم چو نى در سوگ فرزندش حسن امشب . . .   •. •. •. •. • پیام تسلیت رحلت پیامبر •. •. •. •. •   مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشبفضاى عالم هستى بود غرق محن امشبمکن اى آسمان روشن چراغ ماه را کز کینچراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب . . .   •. •. •. •. • پیام تسلیت رحلت پیامبر •. •. •. •. •   داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیمیا ایّها الرّسول بدون دعای تواز پیروان عترت و قرآن نمی شدیم . . .   •. •. •. •. • پیام تسلیت رحلت پیامبر •. •. •. •. •   ختم رُسُل به سوی جنان می‌کند سفرجان جهانیان ز جهان می‌کند سفرریزید خون ز دیده که در آخر صفرکز پیکر وجود، روان می‌کند سفررحلت نبی رحمت تسلیت باد . . .   •. •. •. •. • پیام تسلیت رحلت پیامبر •. •. •. •. •   آه و واویلا، که چشمان پیمبر بسته شدباب وحی و خانۀ زهرای اطهر بسته شددست فتنه، باز شد بازوی حیدر بسته شدهم عزای مصطفی، هم غربت شیرخداسترحلت رسول اکرم بر شما تسلیت باد   •. •. •. •. • پیام تسلیت رحلت پیامبر •. •. •. •. •   دریای اشک، ملک خداوند سرمد استبــاور کنیــد روز عــزای محمّد استوفات ...

اس ام اس رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)-3


اس ام اس رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)-3هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشبگریان، زغمى دیده عالم شده امشبپایان شب آخر ماه صفر است اینیا آنکه ز نو ماه محرّم شده امشباز داغ جگر سوز نبى سیّد ابرارنخل قد زهرا و على خم شده امشب   ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن◊◊◊◊◊◊◊◊◊   خداوند، سه چیز را دوست می دارد : کم گویی، کم خوابی و کم خوری ؛و سه چیز را خداوند دشمن می دارد :پُرگویی، پُرخوابی و پُرخوری. (رسول خدا صلی الله علیه و آله)// رحلت جانگدازش تسلیت، التماس دعا //   ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن◊◊◊◊◊◊◊◊◊   در سوگ نبی جهان سیه می پوشددر سینه، دل از داغ حسن می جوشداز ماتم هشتمین امام معصومهر شیعه ز درد، جام غم می نوشد.اللهم صل علی محمد و آل محمدالتماس دعا   ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن◊◊◊◊◊◊◊◊◊   پیامبر اکرم(ص):بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقتش است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا ..: تسلیت باد عزای رحلت رسول خدا و شهادت امام حسن مجتبی :.   ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن◊◊◊◊◊◊◊◊◊   عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن استگرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن استاین چه شور است که بر پا شده در ارض و سماءاین چه سوز است که در سینه هر مرد و زن استبانگ وفریاد به گوش آید از افلاک مگررحلت ختم رسولان و عزای حسن است   ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن◊◊◊◊◊◊◊◊◊   تقوای کامل آن است که آنچه را نمیدانی یاد بگیری و به آنچه ...

اس ام اس رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)-4


اس ام اس رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)-4لاله‌اى بود که با داغ جگر سوخته بودآتشى در دل سودا زده افروخته بودشرم دارم که بگویم تن مسموم تو راخصم با تیر به تابوت به هم دوخته بود . . .   °°°°°°°°°°° پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن °°°°°°°°°°°   بارها، چرخ ستمکار تو را کشت حسن / ماجرای در و دیوار، تو را کشت حسنغم بی‌دردی انصار، تو را کشت حسن / به چه تقصیر دگر یار، تو را کشت حسن . . .    °°°°°°°°°°° پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن °°°°°°°°°°°   هر که بشنیده صداى مجتبى / تا ابد شد مبتلاى مجتبىسالها بهر حسین باید گریست / تا کنى درک عزاى مجتبى . . .    °°°°°°°°°°° پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن °°°°°°°°°°°   ذکر نزول عطا، یا حسن و یا حسینعلت لطف خدا، یا حسن و یا حسینتا که خدایی شوم، کرب و بلایی شوممی زنم از دل صدا، یا حسن و یا حسین . . .    °°°°°°°°°°° پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن °°°°°°°°°°°   تشنه ی قطره‌ای از کوثر جام حسنیم / همه محتاج عنایات مدام حسنیمبه خدا شیعه و مأموم حسن بود حسین / ما غلامی ز غلامان غلام حسنیم . . .    °°°°°°°°°°° پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن °°°°°°°°°°°   حرمت را، نه چراغ و نه رواق و نه در استزائر قبر تو، ماه است و نسیم سحر استقبر بی زائر تو، کعبۀ اهل نظر استلاله‌اش خون دل «میثم» خونین‌جگر است . . .    °°°°°°°°°°° پیامک رحلت پیامبر و شهادت امام حسن °°°°°°°°°°°   آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسنای خدا ...

ویدیو مرتبط

اس ام اس رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)-5


اس ام اس رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)-5اس ام اس رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)   هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشبگریان، زغمى دیده عالم شده امشبپایان شب آخر ماه صفر است اینیا آنکه ز نو ماه محرّم شده امشباز داغ جگر سوز نبى سیّد ابرارنخل قد زهرا و على خم شده امشب   °•°•°•°•°•°•°•°•° اس ام اس رحلت پیامبر (ص) °•°•°•°•°•°•°•°•°   زهرا به خانه و ملک الموت پشت دراز بهر قبض روح شریف پیامبراز هیچ کس نکرده طلب اذن و ای عجببی اذن فاطمه ننهد پای پیش تر رحلت نبی رحمت تسلیت باد   °•°•°•°•°•°•°•°•° اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع) °•°•°•°•°•°•°•°•°   ختم رُسُل به سوی جنان می‌کند سفر / جان جهانیان ز جهان می‌کند سفرریزید خون ز دیده که در آخر صفر / کز پیکر وجود، روان می‌کند سفررحلت نبی رحمت تسلیت باد   °•°•°•°•°•°•°•°•° پیامک شهادت امام حسن مجتبی (ع) °•°•°•°•°•°•°•°•°   داغی اگر نبود که گریان نمی شدیملطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیمیا ایّها الرّسول بدون دعای تواز پیروان عترت و قرآن نمی شدیمرحلت رسول اکرم (ص) تسلیت باد   °•°•°•°•°•°•°•°•° اس ام اس 28 صفر °•°•°•°•°•°•°•°•°   دردا که بعد فاطمه روز حسن رسیدروز ملال و غصه و رنج و محن رسیداز زهر همسرش جگرش پاره پاره شدبس تیرها که لحظة دفنش به تن رسدشهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد   °•°•°•°•°•°•°•°•° متن تسلیت رحلت پیامبر (ص) °•°•°•°•°•°•°•°•°   ای امت رسول، قیامت بپا کنید/ لبریز، جام دیده ز اشک عزا کنیددر ماتم پیمبر و تنهایی علی / باید ...

پس از رحلت رسول خدا


پس از رحلت رسول خداپس از رحلت رسول خداراههای پرهیز از فتنه‏هاای مردم، امواج فتنه‏ها را با کشتیهای نجات، درهم بشکنید، و از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید. و تاجهای فخر و برتری‏جویی را بر زمین نهید، رستگار شد آن کس که با یاران بپا خواست، یا کناره‏گیری نمود و مردم را آسوده گذاشت، اینگونه زمامداری، چون آبی بدمزه، و لقمه‏ای گلوگیر است، و آن کس که میوه را کال و نارس چیند، مانند کشاورزی است که در زمین دیگری بکارد.فلسفه سکوتدر شرائطی قرار دارم که اگر سخن بگویم، می‏گویند بر حکومت حریص است، و اگر خاموش باشم، می‏گویند: از مرگ ترسید!! هرگز! من و ترس از مرگ؟! پس از آن همه جنگها و حوادث ناگوار؟! سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابیطالب به مرگ در راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است، اینکه سکوت برگزیدم، از علوم و حوادث پنهانی، آگاهی دارم که اگر باز گویم مضطرب می‏گردید، چون لرزیدن ریسمان در چاههای عمیق!! ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَیْهِ الْسَّلامُ ) لَمّا قُبِضَ رَسُولُ‏اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ وَ خاطَبَهُ ‏الْعَبّاسُ‏ وَ ‏أَبُوسُفْیانَ‏ ‏بْنُ‏ ‏حَرْبٍ‏ فِى أَن یُبایِعا لَهُ بِالْخِلافَةِ: أَیُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْواجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجاةِ، وَ عَرِّجُوا عَنْ طَرِیقِ الْمُنافَرَةِ، وَ ضَعُوا تِیجانَ الْمُفاخَرَةِ، أَفْلَحَ مَن نَهَضَ بِجَناحٍ، أَوِ اسْتَسْلَمَ فَأَراحَ، ‏ماءٌ اجِنٌ‏، وَ لُقْمَةٌ یَغُصُّ بِها اکِلُها، ...

نماز حاجت از حضرت‌رسولاکرم(ع)


نماز حاجت از حضرت‌رسول‌اکرم(ع)    از حضرت‌رسول‌اکرم(ع) روایت شده است که هر کس پیش از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت بخواند.   در رکعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل‌یاایهاالکافرون و در رکعت‌ دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل‌هو‌اللّه را و چون نماز را سلام بدهد ده مرتبه بگوید:   سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدلِلّهِ وَلا اِلاّ اللّهُ وَ‌اللّهُ اَکْبَرُ وَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِیَّ الْعَظیمِ و سپس ده مرتبه صلوات بفرستد و ده مرتبه بگوید یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ أغِثنی و بعد حاجات خود را بخواهد.  

مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟!


مرگ پیامبر اکرم؛ رحلت یا شهادت؟!    قال الصادق علیه السلام: و ما من نبی و لا وصی و الّا شهید. (1)   آیا پیامبر اسلام به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا شهیدش کردند؟ عده ای تلاش می کنند در جامعه مسلمین القا کنند پیامبر عمر طبیعی خودشان را کرد . کسی به ایشان قصد سوء نکرد. و این نظر خود را با تعبیر وفات و یا رحلت پیامبر ابراز می دارند؛ و متأسفانه در محافل شیعیان هر چند نادانسته و ناخواسته؛ چنین تعبیر می شود.   اما اولا باید بدانیم پیامبر را چندین بار ترور کردند. در اوایل بعثت مشرکان قصد حذف کردن فیزیکی ایشان را داشتند و در ادامه و مخصوصا بعد از هجرت به مدینه و استقرار حکومت اسلامی منافقین که طمع ریاست داشتند چندین بار سوء قصد به حضرت رسول کردند که ناکام ماند اما در آخر ایشان را مسموم و به شهادت رساندند و به قصد شوم خود رسیدند. ثانیا در عمل این مطلب را ابراز کنیم که پیامبر ما در بستر به مرگ طبیعی جان نداد بلکه شهید شدند. اما دلیل ادعای ما علاوه بر تاریخ صحیح صدر اسلام روایتی است که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: هیچ پیامبر و وصی پیامبری نیست الّا اینکه به شهادت می رسد. یعنی در راه خدا کشته خواهد شد. شیخ عباس قمی در کتاب منتهی الامال روایتی در همین مضمون از امام صادق(علیه السلام) نقل می کنند و تصریح می کنند که روایت صحیحه است. در ادامه روایاتی می آید که نشان دهنده شهادت حضرت ختمی مرتبت است:   عیون: ابا صلت هروى از حضرت رضا علیه السّلام نقل كرد كه فرمود هیچ ...

در فضل رسول اکرم


در فضل رسول اکرمدر فضل رسول اکرموصف خدای سبحان برتر و بزرگ است خدایی که اندیشه‏های ژرف، حقیقت ذات او را درک نتوانند کرد، و گمان زیرکها آن را نمی‏یابد، آغازی است که نهایتی ندارد تا به آخر رسد، و پایانی ندارد تا ایام او سپری شود.وصف پیامبران آسمانی پیامبران را در بهترین جایگاه به ودیعت گذارد، و در بهترین مکانها استقرارشان داد، از صلب کریمانه پدران به رحم پاک مادران منتقل فرمود، که هرگاه یکی از آنان درگذشت، دیگری برای پیش بر دین خدا بپا خواست.وصف پیامبر اسلام و اهل بیت (ع) تا اینکه کرامت اعزام نبوت از طرف خدای سبحان به حضرت محمد (ص) رسید، نهاد اصلی وجود او را از بهترین معادن استخراج کرد، و نهال وجود او را در اصیل‏ترین و عزیزترین سرزمینها کاشت و آبیاری کرد، او را از همان درختی که دیگر پیامبران و امنیان خود را از آن آفرید به وجود آورد، که عترت او بهترین عترتها، خاندانش بهترین خاندانها، و درخت وجودش از بهترین درختان است، در حرم امن خدا رویید، و در آغوش خانواده کریمی بزرگ شد، شاخه‏های بلند آن سر به آسمان کشیده که دست کسی به میوه آن نمی‏رسید. پس، پیامبر (ص) پیشوای پرهیزکاران، و وسیله بینایی هدایت خواهان است، چراغی با نور درخشان، و ستاره‏ای فروزان، و شعله‏ای با برقهای خیره‏کننده و تابان است، راه و رسم او با اعتدال و روش زندگی او صحیح و پایدار، و سخنانش روشنگر حق و باطل، و حکم او عادلانه است. خدا او را زمانی مبعوث فرمود که با زمان پیامبران ...

میلاد رسول اکرم


میلاد رسول اکرم                میلاد رسول اکرم,بر تمام مسلمانان مبارک باد.   میلاد رسول اکرم   میلاد رسول اکرم- روز هفتم فرا رسید.«عبد المطلب‏»،براى عرض سپاسگزارى به درگاه الهى گوسفندى کشت و گروهى را دعوت نمود و در آن جشن با شکوه،که از عموم قریش‏دعوت شده بود،نام فرزند خود را«محمد»گذارد.وقتى از او پرسیدند:چرا نام فرزند خود را محمد انتخاب کردید،در صورتى که این نام در میان اعراب کم سابقه است؟گفت:خواستم که در آسمان و زمین ستوده باشد.     درباره‏ میلاد رسول اکرم  «حسان بن ثابت‏»شاعر رسول خدا چنین مى‏گوید:   فشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود و هذا محمدآفریدگار،نامى از اسم خود براى پیامبر خود مشتق نمود.از این جهت(خدا) «محمود»(پسندیده)و پیامبر او«محمد»(ستوده)است و هر دو کلمه از یک ماده مشتقند و یک معنى را مى‏رسانند. قطعا،الهام غیبى در انتخاب این نام بى‏دخالت نبوده است.زیرا نام محمد،اگر چه در میان اعراب معروف بود،ولى کمتر کسى تا آن زمان به آن نام نامیده شده بود.طبق آمار دقیقى که بعضى از تاریخ نویسان بدست آورده‏اند،تا آن روز فقط شانزده نفر به این اسم نامگذارى شده بودند.   چنانکه شاعر درباره میلاد رسول اکرم می گوید:ان الذین سموا باسم محمد من قبل خیر الناس ضعف ثمان کسانى که به نام محمد،پیش از پیامبر اسلام نام گذارى شده بودند،شانزده نفر بودند.میلاد رسول اکرم-ناگفته پیداست که:هر چه مصداق یک لفظ کمتر باشد،اشتباه در آن کمتر خواهد بود و چون کتابهاى آسمانى،از ...