48 میلیون آمریکایی هم کوپن غذا می گیرند! : توکلی با بیان اینکه در آمریکا 47 ...


توکلی با بیان اینکه در آمریکا 47 میلیون و 527 هزار نفر کوپن غذا دریافت می کنند تا حداقل سلامت جامعه تضمین شود، اظهارداشت: برخی ها با توزیع کوپن هوشمند درجامعه مخالف هستند و کوپن را کمونیستی می دانند. خبرگزاری مهر:  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جبران رکود تورمی در جامعه نیازمند زمان است، گفت: با سوء تدبیر و یا فشارهای خارجی نباید مردم را به دست بازار سپرد بلکه طبقات پائین را باید حمایت کرد.

احمد توکلی عصر دیروز در همایش بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دانشگاه گیلان افزود: سهمیه بندی حداقل تغذیه و بهداشت مردم امری لازم است.

وی با بیان اینکه در آمریکا 47 میلیون و 527 هزار نفر کوپن غذا دریافت می کنند تا حداقل سلامت جامعه تضمین شود، اظهارداشت: برخی ها با توزیع کوپن هوشمند درجامعه مخالف هستند و کوپن را کمونیستی می دانند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی مالکیت دولت باید کاهش یابد اما اینطور نبوده و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه مقصر است بنابراین در اقتصاد مقاومتی باید بدنبال کاهش تصدی گری دولت و حمایت از بخش خصوصی و مردمی بود.

وی در ادامه از افزایش کسری بودجه غیر نفتی، افزایش فشارهای تورمی، سرانه درآمد نفتی هر نفر ایرانی، دو سوم مصوبات مجلس اصلاح مصوبات پیشین، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پولی ملی، بی ثباتی و بی عدالتی به عنوان عوامل دیگر ایجاد اختلال در اقتصاد کشور نام برد.

توکلی همچنین از تثبیت نرخ ارز ، جلب اعتماد بازار، تابعیت سیاست های پولی، مالی و بازرگانی از سیاست های ارزی، سپردن پیمان ارزی از سوی صادرکنندگان، اعمال سیاست های تشویقی صادراتی در مقابل واردات به عنوان راه های برون رفت از تحریم های اقتصادی یاد کرد.

وی با بیان اینکه از حیث تبدیل علم به فناوری وضع کشور متوسط است، یادآورشد: در برخی امور مانند هسته ای، مهندسی سطحی و صنایع دفاعی خوب عمل شده است.


ویدیو : 48 میلیون آمریکایی هم کوپن غذا می گیرند!