وقتی جهانگیری خسته می شود +عکس : نشست هیأت دولت عصر یکشنبه هشتم شهریور ماه ...


نشست هیأت دولت عصر یکشنبه هشتم شهریور ماه در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت هیچ خط قرمزی نداریم، هر کسی که در مفاسد مالی درگیر بوده باید رسیدگی شود؛ خیلی سعی کردم درباره مسولان قبلی چیزی نگویم. دنیای اقتصاد: نشست هیأت دولت عصر یکشنبه هشتم شهریور ماه در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت هیچ خط قرمزی نداریم، هر کسی که در مفاسد مالی درگیر بوده باید رسیدگی شود؛ خیلی سعی کردم درباره مسولان قبلی چیزی نگویم.

وقتی خسته ایم چه da a , وقتی همیشه بدنم خسته و درد میکند , جهانگیری

اسحاق جهانگیری , خسته ام , خسته

علی اصغر جهانگیری , دکتر جهانگیری , بنیاد جهانگیری

پروفسور جهانگیری , ایده های کارآفرینی دکتر جهانگیری , مهندس جهانگیری


ویدیو : وقتی جهانگیری خسته می شود +عکس