واکنش استرالیا به احتمال پیروزی ترامپ : «کریستوفر پاین»عضو ارشد حزب حاکم لبیرال ...


«کریستوفر پاین»عضو ارشد حزب حاکم لبیرال – نشنال استرالیا گفت: تصور ریاست جمهوری فردی مثل «دونالد ترامپ» به شدت نگران کننده است. خبرگزاری ایرنا: «کریستوفر پاین»عضو ارشد حزب حاکم لبیرال - نشنال استرالیا در مصاحبه با کانال هفت تلویزیون استرالیا، با اعلام مطلب فوق افزود: با وجود ترامپ دمکراسی معنای خود را ازدست می دهد و به خشونت تبدیل می شود.

«پاین» افزود: وجود فردی مانند ترامپ برای کشور آمریکا معضل بزرگی است چرا که ترامپ چهره دمکراسی را به طرزی عجیب و مضحک نشان خواهد داد.

به گزارش ایرنا، ترامپ دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی. ان .ان تهدید کرد درصورتی که او به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری کشورش انتخاب نشود، در آمریکا شورش خواهد شد.

نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه گفت : من به عنوان نماینده میلیون ها نفر از مردم آمریکا فکر می کنم به طور خودکار نامزدی حزب جمهوری خواه را بدست نیاورم، لذا در صورتی که این اتفاق غیرعادی بیفتد، بی تردید در این کشور شورش خواهد شد.


ویدیو : واکنش استرالیا به احتمال پیروزی ترامپ