مهدی پاکدل، پاک‌‌ دل باخته! : مهدی پاکدل 33 ساله در این گفت‌وگو درباره ازدواج، ...


مهدی پاکدل 33 ساله در این گفت‌وگو درباره ازدواج، عکاسی، فیلمسازی، زادگاهش اصفهان و... حرف‌های جالبی بر زبان آورده است.


ویدیو : مهدی پاکدل، پاک‌‌ دل باخته!