مجوز روحانی برای فروش چند ساختمان در تهران :  اخبار  اقتصادی - مجوز روحانی ...همه چیز برای فروش , پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 تهران , نمونه متن تبلیغاتی برای فروش


 اخبار  اقتصادی - مجوز روحانی برای فروش چند ساختمان در تهران

بر اساس نامه یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از مسئولان دولتی اعلام شده است که با توجه به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور و موافقت رییس جمهور با پیشنهادهای واصله مقرر شده تعدادی از ساختمانهای دولتی موجود در تهران فروخته و وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق بند "ن" تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور هزینه شود.

  اخبار اقتصادی - خراسان


ویدیو : مجوز روحانی برای فروش چند ساختمان در تهران