عکس: دادگاه عامل جنایت خیابان مدنی تهران : جلسه محاکمه عامل وقوع جنایت سال ...


جلسه محاکمه عامل وقوع جنایت سال گذشته در خیابان مدنی تهران که با چاقو یازده نفر را مضروب ویک نفر را به قتل رسانده بود صبح امروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برگزار شدکه در پایان عامل این جنایت به اعدام محکوم شد. خبرگزاری تسنیم: جلسه محاکمه عامل وقوع جنایت سال گذشته در خیابان مدنی تهران که با چاقو یازده نفر را مضروب ویک نفر را به قتل رسانده بود صبح امروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برگزار شدکه در پایان عامل این جنایت به اعدام محکوم شد.

خیابان ولیعصر تهران , خیابان های تهران , زنان نیمه‌لخت در خیابان‌های تهران

تیراندازی در خیابان اشراقی تهران , خیابان فرشته تهران , وزارت ارشاد تهران خیابان مطهری

خیابان تهران در سیول , خیابان ارامنه تهران , مهدکودک ش در خیابان آفریقای تهران

طول خیابان ولیعصر تهران , خیابان جمهوری تهران , خیابان تهران سیول

طولانی ترین خیابان تهران , خیابان ولیعر تهران , تهران خیابان ولیعصر

خیابان اشراقی تهران، تگزاس شد  , گرافیتی در خیابان ولیعصر تهران , لیس 10 خیابان پیروزی تهران

پلیس 10 خیابان پیروزی تهران , خیابان سپهسالار تهران کجاست , یک خیابان در تهران به اسم نویسنده لبنانی

تهران خیابان جمهوری , گرانترین خیابان تهران , تهران سه راه امین حضور خیابان ایران

خیابان چناران چارک تهران , عامل ریزش خیابان ها , گران ترین خیابان تهران

گرانترین خیابان تهران اندرزگو  , رویایی ترین برج ها در خیابان الهیه تهران , گران ترین خیابان تهران اندرزگ

دفتر خدمات الکترونیک تهران خیابان مطهری , دفتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران خیابان کمیل , تهران، خیابان جمهوری


ویدیو : عکس: دادگاه عامل جنایت خیابان مدنی تهران