عکس: تصادف دردناکِ گوزن با BMW مدل Z24 : راننده ماشین BMW مدل Z24 که با سرعت ...


راننده ماشین BMW مدل Z24 که با سرعت حدود 200 کیلومتر در ساعت در بزرگ راه های آلمان در حال رانندگی بوده با یک گوزن برخورد میکند، راننده پس از پیاده شدن اثری از گوزن نمیبیند،           پادشا: راننده ماشین BMW مدل Z24 که با سرعت حدود 200 کیلومتر در ساعت در بزرگ راه های آلمان در حال رانندگی بوده با یک گوزن برخورد میکند، راننده پس از پیاده شدن اثری از گوزن نمیبیند، اما پس از باز کردن کاپوت ماشین با این صحنه ها مواجه میشود …

تصادف , تصادف قطار , تصادف قطار سمنان

تصادف قطار در سمنان , تصادف قطار تبریز مشهد , دانلود فیلم گوزن ها

تصادف قطار مشهد , گوزن ها , شانس عشق تصادف


ویدیو : عکس: تصادف دردناکِ گوزن با BMW مدل Z24