عکس: بزرگترین پرچم انسانی در پاکستان : در این رکوردشکنی قرار است 29 هزار شرکت‌کننده ...


در این رکوردشکنی قرار است 29 هزار شرکت‌کننده رکورد پیشین را که با حضور 27 هزار و 117 نفر در بنگلادش به دست آمده بود، بشکنند. ایسنا: گروهی از مردم پاکستان در یک رکوردشکنی جدید قرار است رکورد درست کردن بزرگترین پرچم انسانی جهان را از آن خود کنند.

پرچم پاکستان , بزرگترین مانع موفقیت هر انسانی ترس است , بزرگترین پرچم جهان

در این رکوردشکنی قرار است 29 هزار شرکت‌کننده رکورد پیشین را که با حضور 27 هزار و 117 نفر در بنگلادش به دست آمده بود، بشکنند.

به گزارش NewsTribe‌، مردم پاکستان پیش از این نیز در اکتبر سال 2012 میلادی با شرکت 24 هزار و 200 نفر، رکورد تشکیل بزرگترین پرچم نسانی جهان را به دست آورده بودند.


ویدیو : عکس: بزرگترین پرچم انسانی در پاکستان