سيدحسن خميني ازکشورخارج نشده است. :         روابط عمومي موسسه تنظيم و نشر ... 

 

متن رپ خوانده نشده , بازسازی حافظه پنهان انجام نشد افزونه نصب نشده , نشده

 

 

روابط عمومي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني خبر منتشر شده در يک سايت خبري مبني بر خروج حجت الاسلام سيد حسن خميني از کشور را تکذيب کرد .

 

 

به گزارش ايرنا در اطلاعيه روابط عمومي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) آمده است :"پيرودرج خبري مبني برخروج حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني از کشور لازم است به آگاهي عموم مردم شريف برساند ، ايشان هم اکنون در قم تشريف دارند ."