سلفی مهدی ماهانی در حال آمپول زدن! : سلفی در حال آمپول زدن نداشتیم که به لطف ...


سلفی در حال آمپول زدن نداشتیم که به لطف مهدی ماهانی کلکسیونمان کامل شد!          پادشا: سلفی در حال آمپول زدن نداشتیم که به لطف مهدی ماهانی کلکسیونمان کامل شد!

جای دارد تشکر صمیمانه ای داشته باشیم از مهدی عزیز که به گرفتن سلفی از این زاویه رضایت داده است و ما را با جزئیات مراسم آمپول زنی مواجه نکرده است! کاری که اصلاً بعید نبود!

مهدی ماهانی ,  مهدی ماهانی  , بیماری مهدی ماهانی


ویدیو : سلفی مهدی ماهانی در حال آمپول زدن!