ساخت باتری با کاغذ باطله + عکس : محققان با خمیر تولید شده از کاغذ باطله، نوعی ...محققان با خمیر تولید شده از کاغذ باطله، نوعی باتری ساختند که در مقابل فشار مقاومت زیادی دارد.

محققان سوئدی و آمریکایی با همکاری یکدیگر توانسته اند با استفاده از خمیر چوب باتری بسازند که در مقابل فشار و لرزش از مقاومت بالایی برخوردار است.

ساخت کاغذ , مراحل ساخت کاغذ , کاردستی با کاغذ باطله


بنابراین گزارش با استفاده از نانوسلولزهای موجود در چوب می توان ماده ای تولید کرد که می تواند انرژی الکتریکی را از خود عبور دهد.

نانوسلولز همچنین به نام نانوفیبر(NFC) نیز شناخته می شود که از انواع چوب و کاغذ و کاغذ باطله بدست می آید.

روش کار به این صورت است که از خمیر چوب ماده ای بنام آئرو ژل ساخته می شود که خیلی سبک و سخت است. این ماده سپس با جوهر رسانایی از درون و بیرون آغشته می گردد که می تواند انرژی الکتریکی را در خود نگه دارد.

 

اخبار علمی - باشگاه خبرنگاران

 


ویدیو : ساخت باتری با کاغذ باطله + عکس