داعش: کتب درسی را آتش بزنید! : گروه تروریستی داعش موسوم به دولت اسلامی عراق ...


گروه تروریستی داعش موسوم به دولت اسلامی عراق و شام، دستور آتش زدن کتاب های درسی مدارس شهر موصل را به بهانه منافات داشتن با تعالیم اسلامی صادر کرد. خبرگزاری ایرنا: گروه تروریستی داعش موسوم به دولت اسلامی عراق و شام، دستور آتش زدن کتاب های درسی مدارس شهر موصل را به بهانه منافات داشتن با تعالیم اسلامی صادر کرد.

پایگاه خبری النشره نوشت: این گروه تکفیری در توجیه اقدام خود اعلام کرده است که محتوای این کتاب ها با تعالیم اسلامی منافات دارد.

تروریست های مسلح وابسته به این گروه هفته گذشته چند شهر عراق را اشغال کرده و بغداد پایتخت را نیز مورد تهدید قرار دادند.

به دنبال پیشروی های عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش در بخش هایی از شمال و مرکز عراق، آیت الله العظمی ˈعلی سیستانیˈ مرجع تقلید شیعیان عراق روز جمعه از مردم این کشور که توانایی حمل سلاح را دارند، خواست داوطلب مبارزه با این گروه تکفیری شوند.

ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر عراق نیز در سفر روز جمعه خود به شهر سامرا، قول داد که تروریست های داعش نابود شوند.


ویدیو : داعش: کتب درسی را آتش بزنید!