برنامه نیم‌فصل اول دوره لیگ برتر : مراسم قرعه کشی دوازدهمین دوره لیگ برتر با ...


مراسم قرعه کشی دوازدهمین دوره لیگ برتر با حضور غلامررضا بهروان سرپرست سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد.

* هفته اول 29 و 30 تیر ماه

داماش- فولاد خوزستان

نفت آبادان- پرسپولیس

فجرسپاسی شیراز- ذوب آهن

استقلال- آلومینیوم هرمزگان

صبای قم - پیکان

تراکتورسازی- سایپا

گهر زاگرس - ملوان

سپاهان- مس کرمان

نفت تهران- راه‌آهن

* هفته دوم 2 و 3 مرداد

آلومینیوم هرمزگان- داماش

ذوب آهن - صبا

فولاد- سپاهان

پرسپولیس- فجر

ملوان- نفت آبادان

سایپا - استقلال

راه آهن- گهر زاگرس

مس کرمان- نفت تهران

پیکان- تراکتورسازی

* هفته سوم 9 و 10 مرداد

داماش- پیکان

فجر سپاسی- نفت آبادان

فولاد- سایپا

نفت تهران- آلومینیوم هرمزگان

صبای قم- ملوان

گهر زاگرس- پرسپولیس

تراکتورسازی- مس کرمان

سپاهان- راه آهن

استقلال- ذوب آهن

* هفته چهارم 15 -16 مرداد

سایپا - داماش

نفت آبادان- نفت تهران

آلومینیوم هرمزگان- فولاد

ملوان - فجر

پرسپولیس - صبای قم

پیکان- گهر زاگرس

مس کرمان- استقلال

راه آهن- تراکتورسازی

ذوب آهن- سپاهان

* هفته پنجم 27-28 مرداد

داماش- پرسپولیس

تراکتورسازی - نفت آبادان

فولاد- مس کرمان

صبای قم- فجر

آلومینیوم- راه آهن

سپاهان- سایپا

گهر - ذوب آهن

نفت تهران- پیکان

استقلال- ملوان

* هفته ششم 2-3 شهریور

مس کرمان- داماش

نفت آبادان- صبا

راه آهن - فولاد

فجر- گهر زاگرس

سایپا - آلومینیوم هرمزگان

ذوب آهن- تراکتورسازی

ملوان- نفت تهران

پیکان - سپاهان

پرسپولیس- استقلال

* هفته هفتم 7-8 شهریور

داماش- ملوان

گهر - نفت آبادان

فولاد- پرسپولیس

سپاهان - فجر

آلومینیوم هرمزگان- مس کرمان

تراکتورسازی- صبای قم

سایپا - راه آهن

نفت تهران- ذوب آهن

استقلال - پیکان

* هفته هشتم 24 و 25 شهریور

فجر - داماش

نفت آبادان - سپاهان

ذوب آهن - فولاد

پیکان- آلومینیوم هرمزگان

صبای قم- گهر زاگرس

مس کرمان- سایپا

ملوان - تراکتورسازی

راه آهن- استقلال

پرسپولیس - نفت تهران

* هفته نهم 1 و 2 مهر ماه

داماش - راه آهن

فولاد - ملوان

آلومینیوم - نفت آبادان

سایپا - پیکان

مس - ذوب آهن

تراکتور - گهر

نفت تهران - صبا

سپاهان - پرسپولیس

استقلال - فجر

* هفته دهم 6 و 7 مهر ماه

نفت آبادان - استقلال

فجر - تراکتور

صبا - داماش

گهر - نفت تهران

راه آهن- مس

پیکان - فولاد

پرسپولیس - آلومینیوم

ملوان - سپاهان

ذوب آهن- سایپا

* هفته یازدهم 28 و 29 مهر

داماش- ذوب آهن

فولاد - نفت آبادان

آلومینیوم - فجر

سایپا - پرسپولیس

مس - ملوان

راه آهن- پیکان

نفت تهران- تراکتور

سپاهان - گهر

استقلال - صبا

* هفته دوازدهم 5 و 6 و 7 آبان

نفت آبادان- داماش

فجر - نفت تهران

صبا - سپاهان

گهر - فولاد

تراکتور - استقلال

پیکان - مس

پرسپولیس - راه آهن

ملوان - سایپا

ذوب آهن- آلومینیوم هرمزگان

* هفته سیزدهم 26 و 27 آبان

داماش - گهر

فولاد - فجر

آلومینیوم - صبا

سایپا- نفت آبادان

مس - پرسپولیس

راه‌آهن -  ملوان

پیکان- ذوب آهن

سپاهان - تراکتور

استقلال - نفت تهران

* هفته چهاردهم 1 و 2 آذر

نفت آبادان - مس

فجر - سایپا

صبا - فولاد

گهر - استقلال

تراکتور - داماش

نفت تهران - سپاهان

پرسپولیس - پیکان

ملوان - آلومینیوم

ذوب آهن- راه آهن

* هفته پانزدهم 6 و 7 آذر

داماش - نفت تهران

فولاد - تراکتور

آلومینیوم - گهر

سایپا - صبا

مس- فجر

راه‌ آهن- نفت آبادان

پیکان - ملوان

سپاهان - استقلال

پرسپولیس - ذوب آهن

* هفته شانزدهم 11 و 12 آذر

نفت آبادان - ذوب آهن

فجر - پیکان

صبا - راه آهن

گهر - مس

تراکتور - آلومینیوم

نفت تهران - سایپا

سپاهان - داماش

استقلال- فولاد

ملوان - پرسپولیس

هفته هفدهم 17 و 18 آذر

داماش - استقلال

فولاد - نفت تهران

آلومینیوم- سپاهان

سایپا - گهر

مس - صبا

راه آهن- فجر

پیکان - نفت آبادان

پرسپولیس - تراکتورسازی

ذوب آهن- ملوان


ویدیو : برنامه نیم‌فصل اول دوره لیگ برتر