بررسی خودروهای چینی روز بازار ایران : خودروسازی در چین با کپی برداری از محصولات ...


خودروسازی در چین با کپی برداری از محصولات کمپانی های مشهور آغاز شد و هنوز هم در نمایشگاه های بین المللی خودرو، چینی هایی را می توان دید که با کنجکاوی و دقت فراوان، از مدل های موفق کمپانی های خودروسازی تصویربرداری و ابعاد و احجام آنها را اندازه گیری می کنند. خودروسازی در چین با کپی برداری از محصولات کمپانی های مشهور آغاز شد و هنوز هم در نمایشگاه های بین المللی خودرو، چینی هایی را می توان دید که با کنجکاوی و دقت فراوان، از مدل های موفق کمپانی های خودروسازی تصویربرداری و ابعاد و احجام آنها را اندازه گیری می کنند.

هرچند که کپی های چینی، هرگز و از هیچ نظر برابر اصل نبودند اما تلاش و جسارت آنها موجب شد تا کمپانی های خودروسازی فراوانی در چین راه اندازی شود و امروزه اکثر شرکت های اتومبیل سازی سعی دارند که بعضی از سایت های مونتاژ خود را به چین منتقل کنند.

شاید باورش سخت باشد اما در حال حاضر، چین به بزرگ ترین بازار خودرو در دنیا تبدیل شده و ضمنا برخی از محصولات چینی، در کشورهایی چون روسیه، مصر، ترکیه و ایران مونتاژ می شود. در ادامه شما را با  خودروهای چینی موجود در بازار داخلی آشنا می کنیم که البته MG را به خطار قیمت بالا و دورگه (انگلیسی – چینی) بودنش، از فهرستمان حذف می کنیم.

چری (QQ (MVM110


ویدیو : بررسی خودروهای چینی روز بازار ایران