انتقاد جامعه مامایی از تعرفه زایمان طبیعی : عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت ...زایمان طبیعی , فیلم زایمان طبیعی , زایمان طبیعی زن

عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت نقش ماماها در اجرایی شدن سیاست های جمعیتی کشور و افزایش فرزندآوری تاکید کرد.

به گزارش مهر، سکینه کفایی به آثار رایگان شدن زایمان طبیعی در قالب اجرای طرح تحول سلامت، اشاره کرد و افزود: اختصاص تعرفه تشویقی به ماما و پزشک در زایمان طبیعی، باعث دلگرمی ارائه دهندگان این خدمت شده و این می تواند، نقطه قوت برنامه رایگان شدن زایمان طبیعی در کشور باشد.

وی در ادامه با انتقاد از تخصیص نابرابر تعرفه تشویقی زایمان برای ماما و پزشک، تاکید کرد: با توجه به حضور بیشتر ماما در کنار مادران، اختصاص تعرفه 30 درصدی در مقایسه با تعرفه 60 درصدی پزشک، که حضور کمتری در بیمارستان دارد، منطقی نیست.

کفایی، خواستار بازنگری تعرفه های زایمان طبیعی شد و گفت: به نظر می رسد که ماما و پزشک، هرکدام بر اساس خدمتی که ارائه می دهند، باید سهم واقعی خود را دریافت كنند.

وی همچنین از پرداخت نشدن حق الزحمه کلاس های آمادگی زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی خبر داد و افزود: با توجه به اینکه ماماها، نقش اثرگذاری در ترغیب مادران به انجام زایمان طبیعی دارند، پرداخت نشدن حق الزحمه ها، باعث دلسردی ماماها شده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، از نبود مراکز مشاوره خدمات مامایی در برخی از شهرها و استان های کشور گلایه کرد.

کفایی در ادامه به با اشاره به فعالیت ماماهای بخش خصوصی و انگیزه آنها برای همراهی در ترویج فرهنگ زایمان طبیعی، تاکید کرد: بر اساس آنچه در دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی آمده است، باید همه تسهیلات زایمان برای ماماهای فعال در بخش غیردولتی فراهم شود تا امکان زایمان طبیعی در مراکز دولتی فراهم شود. اما، هنوز قراردادی با ماماها منعقد نشده است که امکان انجام زایمان طبیعی در مراکز دولتی فراهم شود.

وی با انتقاد از بیمه ها که هنوز با ماماها قرارداد ندارند، افزود: جامعه مامایی کشور انتظار دارد که بیمه ها به خواسته ماماها احترام گذاشته و با آنها قرارداد ببندند.


 اخبار اجتماعی  - مهر


ویدیو : انتقاد جامعه مامایی از تعرفه زایمان طبیعی