امواجی که مثل کوه محکمند! +عکس : در نگاه نخست تصور می کنید این تصاویر کوه هایی ...


در نگاه نخست تصور می کنید این تصاویر کوه هایی هستند که مستحکم و باوقار از دل زمین روییده اند و همانند سدی در مقابل ورود سیاهی و تاریکی به این سمت دنیا هستند. اما توصیه می کنیم دوباره نگاه کنید. این تصویرها چیزی جز آب نیستند؛ آب های رها و جاری و نرم.           پادشا: در نگاه نخست تصور می کنید این تصاویر کوه هایی هستند که مستحکم و باوقار از دل زمین روییده اند و همانند سدی در مقابل ورود سیاهی و تاریکی به این سمت دنیا هستند. اما توصیه می کنیم دوباره نگاه کنید. این تصویرها چیزی جز آب نیستند؛ آب های رها و جاری و نرم. این کوه‌نماها در واقع امواج بزرگ اقیانوس هستند که خروش کرده و همچون کوه در دریا خودنمایی می کنند.

همه عکس ها توسط هنرمندی به نام Ray Collins برداشته شده اند. ثبت چنین لحظه های زودگذر، از هنر و حوصله این عکاس نشان دارند. کولینز، دوربین خود را در سال 2007 میلادی خریداری کرده است و از آن زمان همیشه از دوستان موج‌سوار خود در دریا عکاسی کرده است. اما پس از مدتی متوجه شد زیبایی آب و امواج به تنهایی بیشتر است و از همین رو به عکاسی از امواج  روی آورد.

عکس های این هنرمند بسیار مشهور هستند و در کمپین های بین المللی همانند نشنال جئوگرافی، پاتاگونیا و اپل مورد استفاده قرر گرفته اند. عکس هایی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، تصاویری است که کولینز در وب سایت خود به اشتراک گذاشته است.

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!

امواجی که مثل کوه محکمند!


ویدیو : امواجی که مثل کوه محکمند! +عکس