افشای جزییات جدید از اختلاس میلیاردی : در پی انتشار این خبر كه متهم اصلی فساد ...


در پی انتشار این خبر كه متهم اصلی فساد بانكی 3 هزار میلیارد تومانی رشوه های كلانی به برخی از مدیران وزارتخانه ها و دست اندركاران امور بانكی پرداخت كرده است. در پی انتشار این خبر كه متهم اصلی فساد بانكی 3 هزار میلیارد تومانی رشوه های كلانی به برخی از مدیران وزارتخانه ها و دست اندركاران امور بانكی پرداخت كرده است.

گزارش کیهان حاکی است یك قلم از این رشوه ها مبلغ 2 میلیون دلار بوده است كه به حساب بانكی خاوری در كانادا واریز شده بود و متهم بعد از كشف اسناد مربوطه به آن اعتراف كرده است.

خاوری مبالغ كلان دیگری نیز از مه آفرید امیرخسروی، مدیرعامل «شركت توسعه سرمایه گذاری آریا» دریافت كرده است.

خاوری فردای آن روزی كه به عنوان مطلع و بدون انتساب اتهام به دادگاهی در اهواز احضار شده بود، در پوشش مأموریت به انگلستان رفت و از آنجا به كانادا گریخت.

وی كه می دانست چه جرم بزرگی مرتكب شده است علی رغم اعلام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای كه بازگشت به نفع او خواهد بود، و تأكید بر این كه هنوز اتهامی متوجه وی نیست، حاضر به بازگشت نشد.

گزارش ها حاکی از پرداخت نزدیك به 6 میلیارد تومان رشوه به تعدادی از مدیران وزارت راه نیز حكایت دارد.

برخی از این مدیران كه اسناد به دست آمده راهی برای انكار آنان باقی نگذاشته است به دریافت رشوه اعتراف كرده اند و فقط درباره میزان رشوه ای كه گرفته اند چك و چانه می زنند.

مثلاً اسناد به دست آمده نشان دهنده پرداخت رشوه 900 میلیون تومانی به یكی از آنهاست ولی متهم اعلام می كند كه فقط 600 میلیون تومان دریافت كرده است!

امیر خسروی، مدیرعامل شركت آریا در بسیاری از موارد، برای آن كه سرنخ مكتوبی از پرداخت رشوه های كلان باقی نماند، مبالغ هنگفت رشوه را به صورت چك پول و درون كیف های دستی به دریافت كنندگان تحویل می داده است.

گفتنی است كه هر چند فساد بانكی كلان 3 هزار میلیارد تومانی، افكار عمومی را به شدت جریحه دار كرده بود ولی پیگیری قاطعانه دستگاه قضایی و مخصوصاً انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به عنوان مسئول این پرونده كه كشف لایه های تو در تو و پیچیده این فساد كلان را در پی داشت، آسیب های وارده به افكار عمومی را در مقیاس گسترده ای التیام بخشیده است.


منبع: کیهان


ویدیو : افشای جزییات جدید از اختلاس میلیاردی