احمدی نژاد نصف خانواده اش رابرد، به بقیه آمریكا ویزا نداد! :       سایت توكلی: احمدی ... 

 

 

سایت توكلی:

احمدی نژاد نصف خانواده اش رابرد، به بقیه آمریكا ویزا نداد!

با صدور اطلاعیه دفتر احمدی نژاد و توضیحات تكمیلی الف مشخص شد كه رییس دولت از بردن دختر و داماد خود كه منتقد مشایی هستند خودداری كرده اما پسر و عروس (دخترمشایی) وهمسر خود بهمراه همسر مشایی و بقایی را به سفر آمریكا برده است.

دفتر رئیس جمهور ساعت 21:30 چهارشنبه شب در متنی سه سطری حضور دختر، داماد و نوه آقای احمدی نژاد در سفر ایشان به نیویورك را تكذیب كرد:

متاسفانه طی روزهای اخیر برخی سایت های خبری اقدام به انتشار خبری نادرست مبنی بر "همراهی دختر، داماد و نوه دكتر احمدی نژاد" در سفر كاری رییس جمهور محترم به آمریكا نموده اند كه این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و تكذیب می شود. مركز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری تمامی رسانه ها را به رعایت اخلاق رسانه ای دعوت می نماید.

الف نوشت:

درباره این تكذیبیه لازم به یادآوریست:

1- الف خبر داده یود:

«در فهرست اسامی همراهان رئیس جمهور برای به سفر نیویورك كه برایشان درخواست ویزا شده، این اسامی وجود دارند:

خانم فراحی شاندیز (همسر رئیس جمهور)

آقای مهدی احمدی نژاد (پسر رئیس جمهور)

خانم طیبه رحیم مشایی (عروس رئیس جمهور)

خانم فاطمه احمدی نژاد (دختر رئیس جمهور)

آقای مهدی خورشیدی (داماد رئیس جمهور)

دختر مهدی خورشیدی و فاطمه احمدی نژاد (نوه رئیس جمهور)»

بنابر این لازم است دفتر رئیس جمهور بفرمایند آیا نرفتن داماد و عروس و نوه رئیس جمهور به نیویورك به دلیل حفظ بیت المال بوده یا به دلیل ندادن ویزا از طرف آمریكا؟

2- درباره حضور پسر و عروس آقای احمدی نژاد و همچنین همسر رئیس دفتر و همسر و پسر رئیس نهاد ریاست جمهوری چطور؟ آنها چه تجربه دیپلماتیكی داشته اند كه در سفر كاری به نیویورك با رئیس جمهور همراه شده اند؟

لازم است دفتر رئیس جمهور و شخص ایشان در كنار تكذیب حضور نوه و دختر و دامادشان در نیویورك، به این سوالات پاسخ دهند:

1- چرا ریاست جمهوری برای نوه و داماد و عروس رئیس جمهور تقاضای ویزا كرده بوده است؟

2 - هزینه كل این سفر امسال رئیس جمهور به نیویورك، چقدر برآورد شده است؟

3 - تعداد اعضای هیات ایرانی و همراهان رئیس جمهور در این سفر چندنفر بوده است؟

4- هویت همراهان آقای رئیس جمهور(بجز محافظان، مشاوران، دیپلماتها و خبرنگاران) چه بوده است؟

5- همراه بردن اعضای خانواده رئیس جمهور (شامل پسر و عروس) در سفر به آمریكاچه توجیهی داشته است؟

6- سالهای گذشته چرا رئیس جمهور اعضای خانواده خود را به سفر نیویورك می برده است؟../تحلیل:عصرایران


ویدیو : احمدی نژاد نصف خانواده اش رابرد، به بقیه آمریكا ویزا نداد!