اجرای طرح‌ ارتقای امنیت در شرق تهران/عکس : اجرای طرح‌ ارتقای امنیت محلات در ...


اجرای طرح‌ ارتقای امنیت محلات در سطح شهرستان ورامین سه شنبه شب در یک عملیات ضربتی پلیس انجام شد .   اجرای طرح‌ ارتقای امنیت محلات


ویدیو : اجرای طرح‌ ارتقای امنیت در شرق تهران/عکس