«ائل گلی» یخ زد +عکس : سرمای و برودت شدید هوا باعث یخ زدن استخر پارک ائل گلی ...


سرمای و برودت شدید هوا باعث یخ زدن استخر پارک ائل گلی تبریز شد. خبرگزاری مهر: سرمای و برودت شدید هوا باعث یخ زدن استخر پارک ائل گلی تبریز شد.

ویدیو : «ائل گلی» یخ زد +عکس